Blixt och dunder

Publicerad: 2011-08-31

Sommaren har varit rik på åskväder. Och det är inte slut än. Vi kan numera erbjuda effektiva åskskydd för nätverken till växthusdatorerna.

Flera trädgårdar och plantskolor har under året drabbats av allvarliga blixtnedslag. Ibland har styrdatorerna för växthusen blivit skadade, vilket förutom driftsavbrott leder till oplanerade kostnader.

Det är vår erfarenhet att skadorna till mycket stor del orsakas av överspänning i nätverkskablaget. Speciellt när kabeln går i mark, t ex mellan två växthus, är det riskfyllt.

Vi har därför tagit fram ett skydd som effektivt hindrar att spänningen leds in i den känsliga elektroniken. Detta sker genom att en liten del av den befintliga nätverkskabeln ersätts av optisk fiber.

Åskskyddet levereras inbyggt i en plastbox. I denna finns två kretskort monterade med ett avstånd på c:a 8 cm från varandra. Mellan korten är plastoptisk fiberkabel (POF) dragen. Vid monteringen dras den befintliga nätverkskabeln ut från styrdatorn och ansluts till det ena kretskortet i plastboxen. En annan kabel dras från det andra kretskortet i boxen till styrdatorns nätverksdriver. Klart.

Åskskyddet är avsett för:

  • LCC900 Klimatdator
  • AMI900 Gödselblandare
  • MS900 Väderstation
  • EXP356 I/O-enhet för LCC Completa

LCC Completa klimatdator levereras alltid med ett åskskydd av samma art, och därför behöver endast I/O-enheterna (Exp356)och väderstationen (MS900C)skyddas.

Pris per enhet: 6 200:- inkl strömförsörjningsenhet. Installation ingår ej, men kan uppskattas till c:a 1 timme per enhet.

Kontakta oss för mer information och bedömning av risken för åskskador i Er anläggning.

Inga kommentarer änKommentera: