Företagspresentation

Cronholm & Magnusson Teknik AB (CM Teknik) är ett svenskt företag inriktat på försäljning och utveckling av moderna automatiklösningar med trädgårds- och skogsnäringen som främsta målgrupp.

Återförsäljare för Senmatic DGT

CM Teknik bildades 1993 och har sedan start haft huvudagenturen för Senmatic DGT i Sverige och sedan 2009 även i Norge. Med sin mycket breda produktportfölj utgör Senmatic DGT basen för vår verksamhet. Detta är vi mycket glada för då produkterna med sin kombination av avancerade fysikaliska modeller och lättanvända gränssnitt, är det bästa alternativet för en modern odlare. Detta gäller i synnerhet för odlare i Norden - med ett danskt företag bakom produkterna vet man att tillverkaren har förståelse för de särskilda förhållanden som gäller vid odling i vårt förhållandevis kärva klimat.

Egen tillverkning

CM Teknik har även egen tillverkning av produkter, både hårdvara och mjukvara. Våra produkter är främst avsedda som komplement och påbyggnad till Senmatic DGT-baserade anläggningar. Framför allt anser vi oss vara riktigt duktiga på kraftfulla och lättanvända datorprogram för övervakning och registrering samt specialanpassade styrdatorer för energihantering.

CM Teknik har sitt huvudkontor i Landskrona, Skåne. Vi har även ett försäljningskontor i Stockholm och ett mycket gott samarbete med ett flertal servicefirmor spridda över Sverige och Norge. Vi är idag 8 anställda och vår kompetens är bred - vi har förutom gediget kunnande om de produkter vi är återförsäljare för även goda kunskaper inom växtfysiologi, programmering, elektronik och energihantering. Vi anser att det är nödvändigt att ha all denna kompetens för att kunna ge god service åt våra ofta, av kargt klimat, hög konkurrens, och höga omkostnader, hårt pressade kunder.