Nyheter

E2 energihantering till Freese Gartenbau i Tyskland

2023-09-14 av Olle Magnusson

En av CM Tekniks specialiteter är tillverkning av energistyrsystem, populärt kallade E2 pannrumsstyrning. För närvarande pågår tillverkningen, till en DGT by Senmatic-kund i Tyskland, för fullt för leverans i början av oktober.

E2 skräddarsys för varje användare så att det passar just dennes layout på pannrummet samt kundens önskemål när det gäller funktionalitet. Kännetecknande för alla E2-or är att data utbytes mellan E2 och DGT by Senmatics klimatdatorer som LCC2 och LCC4 så att styrningen av både värmekällor, lagertankar och växthusklimat blir optimalt.

På Freese Gartenbau hanteras:

 • en gaspanna
 • en flispanna med rökgaskondenser
 • fem gasmotorer som driver elgeneratorer
 • tre ringledningar
 • en lagertank på 1200 m3

Styrcentralerna består av två styrskåp bestyckade med ABB PLC-er. På bilden ses Kent och Thomas i full färd med montering av dessa styrskåp.

Kunden kommer att ha full kontroll på systemet via ett animerat HMI på en arbetsstation. Dimitrije utför mjukvaruutvecklingen i samarbete med Evert och Olle.
TiMa, modell 23, klar

2023-04-19 av Olle Magnusson

Timmervattning

CM Teknik har i dagarna slutfört utvecklingen av ny automatik för timmervattning, TiMa23, på sågverk och timmerterminaler. Den ersätter den gamla TiMa och bygger på en ny plattform från ABB.

TiMa utgår från en matematisk modell som beräknar den aktuella avdunstningen från timret och vattnar ut exakt lika mycket som avdunstar och eliminerar på så sätt risken att kontaminerat överskott hamnar i mark, vattendrag och grundvatten.

Översiktsbild TiMa användarinterface.

Leveranser

De tre första styrdatorerna med TiMa23 ligger på testbänken för noggrann genomgång före leverans. Vi beräknar att de första leveranserna kommer att ske under vecka 23.
Oracle lägger ned Dyn DNS

2023-03-09 av Olle Magnusson

2023-05-31 avslutar Oracle tjänsten Dyn DNS. De, av våra kunder, som använder Interlink och abonnerar på tjänsten via vårt IT-support baspaket, kommer alltså inte kunna använda denna del i paketet.

Vem kommer att drabbas?

Den som endast använder Interlink via lokal PC får inga problem och kan använda Interlink som vanligt även i framtiden.

Om du använder Interlink i mobilen eller på surfplatta genom anslutning till Interlink webserver, kan du få problem att nå servern. Detta händer om IP-adressen, till den lokala PC där tjänsten kör, ändras. Detta sker normalt då och då.

Lösning

Vi har valt att, i egen regi, ta fram den mjukvara som behövs för att ersätta Dyn DNS. Mjukvaran är klar i så måtto att den fungerar och vi siktar på att ha en optimerad version före 31 maj. Optimering gäller användargränssnitt och säkerhetsfunktioner.

Uppdatering 2023-05-19 F.o.m 2023-05-17 fungerar inte DynDNS för CMIP längre eftersom abonnemanget avslutats. Tyvärr är inte vår lösning komplett ännu. Vi ber om tålamod då vi snart har en fungerande ersättare framme.

Uppdatering 2023-08-04 CM Teknik har i egen regi tagit fram en ersättare till DynDNS. Den har varit klar för installation en tid, som vi använt för att försiktigt installera hos ett antal kunder. De kunder som har ett giltigt CMIP-abonnemang, IT-support baspaket kan vända sig till oss så installerar vi den nya programvaran. Har du inget CMIP-abonnemang kan du teckna ett nytt. Abonnemanget ska förnyas årligen.
Black Week Deal!

2022-11-25 av Olle Magnusson

Bättre begagnad gödselblandare med vattningsautomat till salu

Vi har fått möjligheten att förmånligt kunna sälja en begagnad AMI Penta pga att den tidigare ägaren lagt ner verksamheten. Den är i mycket fint skick och installerades ursprungligen 2019.

Blandaren har följande kännetecken:

 • Huvudpump Grundfos CM15-4, 6 bar vid 15 m3/h
 • Pumpen är tryckstyrd via en Danfoss VLT 7,5 kW, trycksensor ingår
 • Tre stamlösningspumpar PP40S, varav en för pH.
 • Klar för 8 vattningsventiler, kan byggas ut till 200 ventiler
 • Inklusive VNC PC-interface över TCP/IP
 • Uppdaterad till senaste programversion
 • Genomgången och testad
 • Samtliga givare kalibrerade och justerade

Låter detta intressant?

Kontakta oss så får vi diskutera saken.

BLANDAREN ÄR NU SÅLD
Att använda rapportgeneratorn i Raptor

2022-11-16 av Olle Magnusson

Rapportgeneratorn i Raptor är ett användbart verktyg som de flesta användare kan ha stor nytta av. Ofta använder man rapporter för att samarbeta med andra odlare eller ge odlingskonsulenter strukturerad information.

Det har framkommit att vissa odlare drar sig för att använda verktyget eftersom "det är krångligt". Detta tycker vi är synd, så för att skapa en introduktion till rapportgeneratorn har vi skrivit en enkel instruktion:

Klicka här
Personalmöte 2022

2022-10-14 av Olle Magnusson

CM Teknik har hållit personalmöte i tre dagar från 11 oktober. Förutom att "synkronisera" personalen mot varandra fastlade vi strategin som behövs för att möta en orolig omvärld. Våra kunder lider av höga energipriser och risk för sviktande efterfrågan. CM Teknik lider framför allt av den globala komponentbristen med osäkra leveranstider och ökande priser.

Vi fick under mötet tillfälle att besöka vår huvudleverantör i Danmark, DGT by Senmatic. På DGT fick vi en introduktion i de många, spännande nyheter som DGT tar fram för att förenkla och effektivisera jobbet som odlare. Nyheterna kommer att presenteras efterhand.

Mötet avslutades med middag på lokal. På bilden syns fr. v. Sven, Kent, Olle, Nisse, Dimitrije, Thomas och Willy. Evert och Kerstin saknas på bilden.
Ny på jobbet

2022-08-15 av Olle Magnusson

Willy Wigårde tillträdde sin tjänst som serviceingenjör på CM Teknik idag, 2022-08-15. Willy är utbildad fältservicetekniker. Han kommer med gedigen erfarenhet av teknisk support och driftsättning av mjukvarustyrda system.

Vi är säkra på att Willy kommer att passa in och väl fylla den vakans vi haft på serviceområdet. Hans anställning medför också en önskad föryngring av personalen.

Willy måste få någon månads inskolning i de speciella system CM Teknik handhar innan han axlar sitt ansvar för servicefunktionen. Tanken är att Willy, i första hand, ska ansvara för övergripande projektledning, utföra avancerad driftsättning och handha teknisk support.

Vi hälsar Willy mycket välkommen och förutsätter att han ska trivas med oss och våra kunder.
Semesterlista

2022-06-30 av Olle Magnusson

Vi behöver lite semester.

CM Teknik försöker hålla verksamheten igång under semestertid, speciellt support- och servicefunktionerna. Men vår personal förtjänar sin semester väl, speciellt efter denna hektiska vår med mycket försäljning och installation. Nedan ges en översikt av våra medarbetares planerade ledighet. Listan är preliminär och kommer att uppdateras fortlöpande.

Semester

Namn v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39
Arne (O&W) X X X X X
DGT Senmatic X X X
Dimitrije X X X X
Evert X X X X
Kent X
Nisse X X X X X
Olle X X X X
Sven X X X X X
Thomas X X X

Trevlig semester!

Rss16 RSS