Aktuellt om Gardinstyrning

Publicerad: 2011-04-01

LCC Completa har en mycket bra funktion, som gör det möjligt att fördröja övergången från natt till dag, samt även tidigarelägga skiftet från dag till natt, om det är kallt och samtidigt låg instrålning.

(missing image) Om man i menyn Gardiner Dag-Natt sätter funktionsväljaren på Ljus+Sol Upp/Ner möjliggör man inställning av denna energibesparing. Längst ner i denna meny ställer man in den energiförbrukning som man kan acceptera när väven dras ifrån. Ställer man in ett negativt värde så krävs det energiöverskott innan väven dras ifrån. Det datorn gör är att höja ljusvärdet som krävs för skiftet natt/dag. Nedan redovisar jag de sättpunkter som behöver ställas in, samt även de som man bör logga i Raptor för att på ett enkelt sätt hitta rätt värden.

Börja med att logga följande setpunkter:

  • 4x075 Dag/natt där värdet 0 =natt
  • 5x593 Den energikostnad som datorn räknar fram i W/m2 (negativt tal = energiöverskott.)
  • 5x594 Det justerade ljusvärde som krävs för skiftet natt/dag i klx
  • 40054 Ljusstyrka utomhus i klx.

I serviceinställningarna under vävar/common screens skall följande inställningar göras:

  • 5x505 Max increase factor. Den faktor som ljusvärdet multipliceras med för att få fram värdet i Setp.5x594. (Standardvärde 2)
  • 5x504 P-band energy cost W/m2. Så många W/m2 som krävs utöver det inställda för att ge maximal increase factor. (Standardvärde 20)
  • 5x506 K-factor change screen on-off Vävens isolerförmåga (Standardvärde 2,5) OBS! skall vara positivt värde.

Funktionen:

När kurvan för uteljus och kurvan för Setp 5x594 korsar varandra så sker skiftet från natt till dag. På eftermiddagen så sker det omvända när kurvorna möts igen.

Inga kommentarer än



Kommentera: