Rekommenderad programvara

Här följer en lista på programvara som CM Teknik rekommenderar.

Fjärrskrivbord: TightVNC

VNC är ett öppet protokoll för fjärrskrivbord, dvs för att fjärrstyra en dator från en annan. Det finns även andra icke-öppna protokoll, t.ex Remote Desktop som ingår i Microsoft Windows, men VNC har två stora fördelar:

  • Det är ett öppet protokoll, vilket gör att det finns många implementationer för alla tänkbara system
  • Flera kan vara inloggade samtidigt och man kan fortsätta använda huvuddatorn samtidigt som någon är inloggad, vilket ofta är nödvändigt för support

Det finns flera implementationer av VNC, men vi rekommenderar TightVNC då den är snabb (använder JPEG-komprimering), stabil och har inbyggt stöd för filöverföring.

Kontrollera vid installation att kryssrutan för att installera som en "Windows Service" är markerad! Annars kan men ej utföra uppgifter som kräver administratörsrättigheter via fjärrskrivbordet.

Ladda ner


Aktuell version när detta skrevs: 2.0.4

Textredigerare: Notepad++

Det händer ofta att man behöver redigera textfiler av en eller annan sort, t.ex konfigurationsfiler eller XML-dokument. De inbyggda verktygen i Microsoft Windows för att göra detta håller inte måttet: de klarar inte av olika teckenkodningar, olika varianter av radbrytning och stora textfiler.

Det finns många bra textredigerare att välja mellan. CM Teknik rekommenderar Notepad++, då den är lätt att använda och har bra stöd för att växla mellan olika teckenkodningar. Är man mer avancerad användare så är den utbyggbar och har många mer avancerade funktioner inbyggt.

Ladda ner


Aktuell version när detta skrevs: 5.9.8

Terminalprogram: PuTTY

Terminalprogram används för att kommunicera med terminaler via t.ex en serieport eller TCP/IP. PuTTY är ett föredömligt nerskalat program som sköter detta. Det används oftast vid anslutning till andra datorer över Internet via en krypterad kanal ("ssh"), men fungerar även utmärkt för kommunikation via serieport.

I äldre versioner av Microsoft Windows ingick Hyperterm som också kunde användas för kommunikation över en serieport, men det var befäst med många problem och i Windows Vista och nyare versioner ingår det inte längre.

Ladda ner


Aktuell version ner detta skrevs: 0.62