Modellbaserad bevattning

Publicerad: 2012-06-23

CAISA - Computer Aided Irrigation System - Advanced

CM Teknik har utvecklat en avancerad modul med inbyggd ET-modell (evapotranspiration) som vi kallar CAISA. Denna kan, förutom att ge plantorna vad de behöver, spara vatten och gödselmedel, bidra till en torrare miljö i växthuset, vara varsam mot miljön samt kan, som spin off-effekt, ge information till klimatstyrningen för att t ex undvika gråmögelangrepp.

Läs mer här

Inga kommentarer änKommentera: