Recirkulering – problem och möjlighet

Publicerad: 2012-10-16

Sedan länge har det funnits krav på den svenska växthusnäringen att stoppa gödselläckage till omgivningen. Detta påbud följs numera hårt upp av myndigheterna. För att leva upp till dessa krav måste en del av bevattningsvattnet återanvändas (recirkuleras) vilket ofta innebär en stor omställning av odlingstekniken.

Detta kan te sig problematiskt för den ofta redan hårt ansträngde odlaren. Men om man gör omställningen smart kan man uppnå fler fördelar med recirkulation än själva miljövinsten: Naturligtvis medför recirkulering minskad vatten- och gödselförbrukning. Ofta kan en minskning på 25 till 30 procent uppnås. Men om man samtidigt med den stora omställningen till recirkulation passar på att modernisera vattningsautomatiken kan man uppnå fler fördelar. CM Teknik kommer under våren att lansera två integrerade produkter som hjälper till med just detta:

Den första produkten hanterar styrningen av recirkuleringssystemet: hantering av tillflöden, filtrering, tillförsel av gödselmedel, lagring av råvatten och renat vatten samt blandningsförhållanden. Systemet är fristående men är förberett för interaktion med vattningsautomater och gödselblandare för optimal funktion.

Den andra produkten är en modellbaserad vattningsautomat. CM Teknik har tagit fram en teknik baserad på en evapotranspirationsmodell som fortlöpande beskriver det aktuella vattningsbehovet i växthuset. Den kan därmed ge input till recirkuleringssystemet för optimering av flödena. Dessutom kan modellen varna odlaren om det råder obalans i vattningen i förhållande till aktuellt klimat i växthuset och föreslå justeringar i klimatdatorn för att hamna på rätt nivå igen. Klimatstyrningen kommer alltså hårdare än vanligt att integreras i vattningen. Det kan röra sig om justeringar kring luftfuktighet, ventilation, värme, koldioxidhalt, belysning och gardiner.

Låter det här intressant? Kontakta oss för att diskutera vattning och recirkulering i just Din anläggning!

Inga kommentarer änKommentera: