Gödslings- och vattenreningsanläggning till Asarums Handelsträdgård

Publicerad: 2004-08-22

CMT har i samarbete med Eldraget AB och BMS AB, rörinstallation, slutfört en leverans till Roland Persson, Asarums Handelsträdgård. Roland odlar krukväxter, Cyklamen under sommaren, utplanteringsväxter på våren, julblommor under hösten.

Leveransen består av den nya gödselblandaren från DGT-Volmatic, AMI Completa, BenRad vattendesinfektionssystem, Arkal SpinKlin automatfilter samt en AquaHort koppardoseringsapparat.

Med denna anläggning räknar Roland Persson med att på ett säkert sätt kunna återanvända en stor del av bevattningsvattnet och däri ingående gödselmedel. AMI Completa styr 56 bevattningsventiler fördelade på rännbord, bord med droppbevattning och ampelbevattning.

Överskottsvattnet samlas upp i tre bassänger. Andelen råvatten som blandas in i returvattnet före blandaren regleras automatiskt av AMI Completa för att åstadkomma så lite spillvatten som möjligt och med önskat näringsinnehåll. Huvudpumpen är tryckreglerad och flödet mäts kontinuerligt för att säkerställa korrekt tryck och näringsinblandning från försiktig slangvattning till samtidig bevattning av flera bordsgrupper.

Desinfektion av vattnet sker "in-line" med en BenRad desinfektionsapparat. Tre processer i BenRad säkerställer vattnets renhet med avseende på skadliga mikroorganismer, svampar, bakterier och vira. Den BenRad som är installerad hos Roland Persson klarar 400 liter/minut, detta med endast 160W installerad effekt!!

Men, Roland Persson nöjer sig inte med att bara desinficera vattnet! Det finns ju skadliga organismer ute i jorden i krukorna som man inte kommer åt med rent vatten. De allvarliga rotsvamparna av släktena Pythium och Phytopthora kan bekämpas "giftfritt" genom att man anpassar koppargödslingen lite. Detta sker med AquaHort, den s k kopparkanonen. Denna doserar kopparjoner på ett sådant sätt att dessa håller sig fria i vattnet ända ut i krukorna. Där dödar de effektivt zoosporerna av de allvarliga rotsvamparna.

Roland anser att investeringen i denna avancerade utrustning blir lönsam både för hans fina odling och miljön. Minimering av näringsläckage och bekämpningsmedel samt en bra arbetsmiljö och effektiv vattning och gödsling ger plantor med kvalitet sett ur alla synvinklar.

Inga kommentarer änKommentera: