Pressmeddelande 2004.08.31

Publicerad: 2004-09-03

Känd dansk industrikoncern har tagit över aktiviteterna i DGT-Volmatic A/S. Med syftet att föra fram och styrka DGT Volmatics position inom odlingsteknologi på den globala marknaden har Senmatic A/S i Söndersö, som är en del av Nielsen & Nielsen Holding-koncernen, tagit över samtliga danska aktiviteter i DGT Volmatic från C. W. Obel A/S.

Senmatic, som är det nya namnet på Micro Matic Instrument, har i mer än 40 år varit en betydande producent av sensorer för mätning av temperatur, fuktighet och gaser. Till detta kommer kundanpassade växelmotorer, ljussensorer, rörelsedetektorer, ljusvakter och instrument för tidmätning.

Senmatics strategi är att utöka positionen som global leverantör av sensorer samt utöka den nuvarande produktionen inom elektronik - och automatiklösningar, varför övertagandet av DGT Volmatic är ett naturligt led i denna strategi.

Senmatic A/S är ett modernt produktionsföretag, där kombinationen av elektronisk och mekanisk produktion och utveckling möjliggör för företaget att producera avancerade elektroniska och elektromekaniska produkter på en hög kvalitetsnivå.

Senmatic A/S är ett dotterbolag under Nielsen & Nielsen Holding A/S, som förutom Senmatic består av följande bolag: Micro Matic A/S, som producerar och marknadsför armaturer för vätskor, Triax A/S, som producerar och marknadsför antenn-, energi- och skåpsystem samt Nassau Door A/S, som producerar och marknadsför industriella portar och paneler.

Hela koncernen består av 24 bolag fördelade över hela världen och sysselsätter 2200 medarbetare. Omsättningen är på 2,6 mjd kronor, varav 84% avsätts utomlands.

DGT Volmatic kommer under den nya ägaren att tillföras nödvändiga resurser för att styrka företagets position som ledande leverantör av klimatstyrningar och utrustning för vatten- och gödseltillförsel, främst till växthusodling.

Användarvänlighet, produkternas pålitlighet samt möjlighet till kombinationer kommer fortfarande att vara nyckelord för vidareutveckling av DGT Volmatics produkter, så att DGT Volmatic också i framtiden kommer att finnas i spetsen inom odlingsteknologi.

DGT Volmatic blir fullt integrerat under namnet Senmatic. Dock kommer inarbetade varumärken för DGT Volmatic och dess produkter att föras vidare.

Frågor angående pressmeddelandet kan riktas till adm. dir. Kai Laursen, Senmatic A/S på tlf. +45 64 89 22 11.

(Översatt från danska av Olle Magnusson, CMT AB)

Inga kommentarer änKommentera: