Förbättringar i BoomLink

Publicerad: 2004-09-12

Det redan mycket miljövarsamma styrsystemet för bevattningsramper, BoomLink, har tillförts nya funktioner. Förutom den exakta, positionsstyrda, bevattningen kan man nu använda s k Smart Vätskebyte även vid komplexa bevattningsuppgifter.

Det tillgår så att programmet beräknar resterande tidsåtgång för pågående bevattningar med ett vätskeslag, t ex gödsel recept 1, och byter vätska i slangarna under pågående körning för att vara uppfylld med det nya vätskeslaget, t ex rent vatten, när denna uppgift startar.

Vätskebyte under gång har tidigare kunnat utföras vid enkla uppgifter, t ex vattning av hela bädden. Nyheten är att den klarar uppgiften även vid mycket komplexa uppgifter innehållande flera tomkörningar och hastighetsbyten mellan bevattningsytorna.

BoomLink innehåller numera också specialfunktioner för mörkläggning på friland.

Inga kommentarer änKommentera: