Ny SLF-ansökan för Odlingsoptimering

Publicerad: 2004-09-29

Carl Otto Ottosen på Dansk Jordbrugs Forskning har i dagarna lämnat in en ny ansökan till SLF rörande medel för fortsättning av vårt projekt "Odlingsoptimering". Genom tillfälligt minskade forskarinsatser (SLU) och mer omfattande egen finansiering har den sökta summan kunnat reduceras i förhållande till föregående ansökan, där ju avslag meddelades.

Projektet, som ska löpa under tre år, innefattar anpassning av s k ''Dynamisk Klimatstyrning'' till modern gurkodling. Detta för att kunna möta den allt hårdare konkurrensen från södra Europa samtidigt som betydande miljövinster ska kunna uppnås genom minskad energiförbrukning och minskat behov av kemiska bekämpningsåtgärder.

Försöken ska ske i gurkodlingen Tinas Grönsaker, Boban Nikolic, i Helsingborg. CMT bistår med mätutrustning och programmering.

Beviljas ansökan kommer vi att blåsa liv i hemsidan för Dynamisk klimatstyrning: Odlingsoptimering.se, genom vilken alla intresserade kan följa försökens gång och resultat.

Inga kommentarer änKommentera: