Fördröjning i spridningen av Covid-19

Publicerad: 2020-03-16

CM Teknik anpassar verksamheten till de rekommendationer och direktiv som berörda myndigheter kommunicerar.

Detta innebär tills vidare:

  • Begränsad tillgång till kontor och verkstad i Landskrona. Utlämning av varor till våra lokala kunder kan ske efter överenskommelse med Kent Thomasson på telefon 070-340 78 11 eller kent@cmteknik.se. In- och utleveranser av gods via speditörer sker som vanligt.

  • Kontor och verkstad är endast bemannad med den personal som inte kan utföra arbetet hemma.

  • Försäljning och support sker i första hand via telefon och digitala medier. Möten och arbeten hos kunder begränsas, men kan för närvarande genomföras i nödfall efter ömsesidigt säkerställande av att smittorisk ej föreligger.

  • Anpassningen kan komma att försena vissa leveranser och tjänster. Service med svensk personal på plats i Norge är för närvarande inställd. För Norskt alternativ, kontakta Kent Thomasson +46 70 340 78 11.

Vi förutsätter att våra kunder och samarbetspartners har full förståelse för att vi på ett ansvarsfullt sätt vill fördröja spridningen av Covid-19. CM Teknik kommer fortlöpande att anpassa verksamheten efter utvecklingen av epidemin.

Inga kommentarer änKommentera: