Nyhet! VISS3 nu försedd med manuell omkopplare

Publicerad: 2022-05-25

VISS3 är ett oberoende styrspänningsinterface. Typisk användning är dimmning av LED-armaturer, som är försedda med spänningsingång för ljusstyrkereglering. Vi har, på begäran från användare, försett interfacet med en omkopplare för manuell inställning av önskad ljusstyrka i tre steg.

Med omkopplaren kan man välja

  • Auto, signal från styrdator sätter ljusstyrkan
  • Från, belysningen är släckt
  • Steg 1, 2 och 3, belysningen kör med den ljusstyrka som är förinställd i VISS3 för respektive steg.

Inställningen på manuellvredet överstyr interfacet.

Inga kommentarer änKommentera: