Boomlink 20 med stöd för vattenhaltskontroll

Publicerad: 2022-06-01

Dimitrije testar funktionerna för styrning av bevattningsrampen efter vattenhalt.

Vattning efter vattenhalt i substratet

I skogsplantproduktion strävar man efter så exakt vattning som möjligt. Med allt mindre plantkrukor i krukseten är vattenbufferten mycket låg och i soligt, blåsigt väder kan vattenhalten kring rötterna mycket snabbt bli för låg med plantskador som följd. CM Teknik har därför tagit fram ett system som bygger på att man mäter vattenhalten genom att väga odlingsramarna. Denna teknik är inte ny, men integreringen i bevattningsautomatiken, Boomlink 20, är ny och har öppnat för många fler möjligheter.

Ett typiskt arrangemang för en ramp

Två vågtransmittrar, CMLT, ansluts till en mottagare, CMLR, som vidarebefordrar aktuell vikt analogt till Boomlinks styrdator.

Det har alltid varit ett problem med att åska slår ut vågtransmittern i äldre system. Detta har vi åtgärdat genom att använda polymerfiber, POF, för överföringen mellan vågcellen och mottagaren. Frekvensen på ljusblixtar i fibern utgör ett mått på vikten på odlingsramen. Plastfibern är inte känslig för åska.

Inga kommentarer änKommentera: