Interface mellan LCC2/4 och pelletseldade varmluftspannor

Publicerad: 2022-06-16

CM Teknik har tagit fram ett interface, BIC21 mellan växthusdatorn, typ LCC2T eller LCC4, och pelletspannan, för att optimera förbränning och temperaturkontroll vid användning av träpelletseldade varmluftspannor.

Friblåsande varmluftspannor används i hög grad i växthus för uppdragning av skogsplantor. De oljeeldade pannorna ersätts nu, främst av miljöskäl, i rask takt av pannor för trädbränsle, pellets. Det ligger i sakens natur att pelletseldning inte riktigt bjuder på den dynamik som kan uppnås med oljeeldade pannor. Detta yttrar sig i större skillnad i temperatur mellan till- och frånslag av brännaren.

BIC21 används för att optimera temperaturstyrningen och minska pelletsförbrukningen utan att försämra förbränningskvalitén. Detta uppnås genom att en matematisk modell i växthusdatorn, LCC2T eller LCC4, beräknar korrekt energitillförsel för att hålla den önskade temperaturen. Energitillförseln, i kW, räknas om till en tilluftstemperatur från pannan. En temperaturgivare i utblåset ger feedback för regulatorn i BIC21, som ser till att hålla korrekt temperatur genom att starta och stoppa förbränningen vid strategiska punkter på reglerkurvan. Hänsyn tas till minsta brinntid för att upprätthålla bra förbränning, men det har visat sig att god förbränning uppnås genom att pannan inte kyls ned mellan varje förbränningsstart.

Med denna metodik väl dimensionerad och injusterad kan man hålla temperaturavvikelsen bättre än +/-0,5°C i växthusluften.

Inga kommentarer änKommentera: