Personalmöte 2022

Publicerad: 2022-10-14

CM Teknik har hållit personalmöte i tre dagar från 11 oktober. Förutom att "synkronisera" personalen mot varandra fastlade vi strategin som behövs för att möta en orolig omvärld. Våra kunder lider av höga energipriser och risk för sviktande efterfrågan. CM Teknik lider framför allt av den globala komponentbristen med osäkra leveranstider och ökande priser.

Vi fick under mötet tillfälle att besöka vår huvudleverantör i Danmark, DGT by Senmatic. På DGT fick vi en introduktion i de många, spännande nyheter som DGT tar fram för att förenkla och effektivisera jobbet som odlare. Nyheterna kommer att presenteras efterhand.

Mötet avslutades med middag på lokal. På bilden syns fr. v. Sven, Kent, Olle, Nisse, Dimitrije, Thomas och Willy. Evert och Kerstin saknas på bilden.

Inga kommentarer änKommentera: