Att använda rapportgeneratorn i Raptor

Publicerad: 2022-11-16

Rapportgeneratorn i Raptor är ett användbart verktyg som de flesta användare kan ha stor nytta av. Ofta använder man rapporter för att samarbeta med andra odlare eller ge odlingskonsulenter strukturerad information.

Det har framkommit att vissa odlare drar sig för att använda verktyget eftersom "det är krångligt". Detta tycker vi är synd, så för att skapa en introduktion till rapportgeneratorn har vi skrivit en enkel instruktion:

Klicka här

2 kommentarer:

Anon48

Anonym skrev :

Dejligt at se at I stadig er aktive med DGT produkter

Anon48

Anonym skrev :

Den anonyme er Kjeld FrederiksenKommentera: