BIC23 - ny version i lager

Publicerad: 2024-01-08

BIC21, vårt styrinterface för pelletseldade varmluftspannor, har kommit i en ny version kallad BIC23. BIC23 skiljer sig från BIC21 genom att den har en avancerad larmfunktion inbyggd som detekterar om en panna har slocknat eller visar avvikande temperatur.

I övrigt uppvisar BIC23 samma goda resultat när det gäller styrning av varmluftspannor som BIC21. Med BIC23 erhåller man en jämn utblåstemperatur från pannan genom att BIC23 pulsmodulerar brännaren inom de ramar som är möjliga. På så sätt undviks svängningar i temperaturen och förbränningen blir mer effektiv.

Inga kommentarer än



Kommentera: