Frysskydd och snösmältning med LCC4

Publicerad: 2024-01-19

Den hårda och snörika vintern i år har aktualiserat, på ett för många kostsamt sätt, värdet av att förbereda sina växthus för snösmältning och frysskydd.

Det kan vara oerhört kostsamt att smälta den snö som hamnar på växthustaket och riskerar skada konstruktionen. Man måste dra ifrån energivävar, värma upp huset och därmed smälta snön med den spillvärme som letar sig ut genom glaset/plasten.

Ett bättre sätt, som många redan insett, är att installera ett snösmältningssystem som består av värmerör placerade alldeles under taket eller rännan så att man kan behålla energigardinerna på och ändå smälta snön.

Hämta ett litet dokument som beskriver möjligheterna och inställningarna i LCC4 för att hantera snösmältningssystemet. I dokumentet beskrivs också ett sätt att säkra sina ordinarie värmerör från sönderfrysning.

Inga kommentarer änKommentera: