Leverans slutförd till Norrplant

Publicerad: 2004-11-21

Etapp två av vår leverans till SCA Norrplants plantskola,Wifstamon, Timrå, är nu slutförd. CMT har levererat styr- och regler, bevattnings- och larmutrustning till de fyra växthusen. Installation har utförts av Göte Lundell, Eldraget AB.

Leveransen består av:

Klimatstyrning: 4 st LCC900 klimatdator med Helia avancerad pannstyrning, PC med SuperLink

Vattning: 1 st BoomLink rampstyrning för fyra ramper.

Ramperna kan bevattna miljövänligt, dvs endast där plantor finns samt är utrustade med s k Smart vätskebyte, dvs vätskebyte i slangarna sker under gång så att tomspolning vid bäddändarna elimineras.

Larmutrustningen består av en larmcentral LarmMaja som förutom att hålla reda på temperaturer för drift i växthus och frostskydd på friland registrerar oljeförbrukning och panntemperatur för varje panna. Maja ombesörjer också daglig trycktest av alla oljeledningar i plantskolan samt bevakar oljecisternen för ev läckage.

Inga kommentarer änKommentera: