Odlingsvåg för tomater och gurka

Publicerad: 2010-12-24

Kontrollerade bevattningsförhållanden vid odling av t ex tomat, gurka och paprika är ofta avgörande för tillväxt, skörd och angrepp av skadegörare.

Odlaren behöver ett lättolkat hjälpmedel som med tillräcklig noggrannhet kan spegla vattningsförhållandena. Odlingsvågen är ett sådant hjälpmedel.

Odlingsvågens princip

Odlingsvågen består av ett rostfritt mättråg upphängt i två byglar via lastceller. Odlingssubstratet placeras på tråget. Plantan fixeras så att stammen beskriver en s-form och påverkar vikten av substratet minimalt. Vågen injusteras så att vikten kommer att avspegla vattenhalten i substratet. Den är så känslig att varje dropp registreras om man har 6 plantor på vågen.

Registrering

Vågcellerna är anslutna till en mätdator. Denna ingår i ett nätverk uppkopplat mot en PC. I ett loggningsprogram, t ex DGT Volmatic Superlink eller Raptor kan vattenhaltsutvecklingen följas detaljerat.

Man lär sig snart att tyda kurvornas form och mycket information avslöjas om vattningen och plantornas vattenupptagning.

Tillbehör

Vågen kan kompletteras med dropp- och dräneringsräknare, temperaturgivare för rotzonen, ledningstalsgivare, pH-givare mm.

Dropp- och dränräknare

Allt överskotts- och tillfört vatten mäts och bearbetas av mätdatorn och ger upplysning om tillförd vattenmängd och överskottsvatten. På grundval av dessa uppgifter räknas dräneringsgraden efter senaste vattning, under innevarande dygn och totalt kontinuerligt ut.

Ledningstals- pH- och temperaturgivare

Vågen kan förses med ett givararrangemang med en ledningstals- och en pH-givare som mäter i dräneringsvattnet. Dessutom kan en rottemperaturgivare anslutas. Mätvärdena från dessa loggas i samma PC-program som vattenhalten.

Mättrågets utformning

Mättråget är tillverkat av högklassigt syrafast rostfritt stål och med en profil som främjar vridstyvhet och framförallt styvhet i längdriktningen.

Upphängning

Det rekommenderas att vågen ej hängs upp i växthusets takkonstruktion pga de vibrationer som uppkommer där vid t ex blåst. I stället bör två kraftiga rör med en överliggare för upphängningsstängerna gjutas ner i växthusets golv. Detta stativ ingår normalt ej i leveransen av vågen.

Specifikationer

Vågtråget

  • Längd: 3000 mm (utan drännippel)
  • Bredd: 354 mm utv. mått

Lastceller

  • Typ: Tedea-Huntleigh 616
  • Kapacitet: 50 alt 100 kg
  • Antal: 2 st
  • Kompenserat temperatur-område: -10 till + 40°C

Lastcellsförstärkare

  • Typ: Britco
  • Strömförsörjning: 24VDC
  • Utsignal: 0 – 20mA bipolär
  • Temperatur-område: 0 - +50°C

Artikelnummer

Vågtråg med upphängningsbyglar, två lastceller och förstärkare: 9602610

Inga kommentarer änKommentera: