Diskussionsforum slutna odlingssystem

Publicerad: 2004-03-31

En möjlighet till debatt, lärande, utbyte av erfarenheter och skapande av kontaktnät.Av Victoria Jung, Karl-Johan Bergstrand, Bernhard Furtner och Beatrix Alsanius, Inst. för växtvetenskap, SLU, ALnarp.

Recirkulation av vatten med 110% effektivitet, verkningsgrad och efficiens. (CMT)

Bakgrund och målsättning

Slutna odlingssystem har debatterats de senaste femton åren och ändå har etableringen av sådana system varit återhållsam. För att öka kontaktytan mellan de olika aktörerna med intresse för slutna odlingssystem tar vi på SLU (Institutionen för växtvetenskap i Alnarp) härmed initiativet för ett diskussionsforum som vänder sig till hela trädgårdsnäringen, underleveran-törer, serviceföretag, rådgivare/konsulenter, reglerande myndigheter och den tillämpade forskningen. Målet är att skapa ett nätverk med en dynamisk och fruktbärande öppen debatt som kan verka som ett stöd i användningen och framtida vidareutveckling av slutna odlingssystem. Forumskommittén bestående av Beatrix Alsanius, Karl-Johan Bergstrand, Bernhard Furtner och Victoria Jung för SLU, Jörgen Bergstrand, Johnny Nilsson, Magnus Hedström för odlarkåren, Anna-Karin Johansson, Torbjörn Hansson för konsulenterna, Håkan Sandin för jordbruksverket och Sten Olsson för GRO inbjuder härmed till diskussionsforum i form av sex träffar under året.

Nästa träff

Vid första mötet framkom ett behov av att höra mer om vilka analysmetoder som kan användas för att utvärdera om det slutna odlingssystemet fungerar som det skall. Vad finns det för metoder? Hur ofta måste man ta prover för att säkra ett friskt system och var i odlingssystemet är det bäst att ta proverna? Sättet att redovisa reningsgraden kan vara utomordentligt svävande. I detta sammanhang används effektivitet, verkningsgrad, efficiens och reningsgrad som begrepp. Effektivitet behöver inte tvunget betyda att man ens testat utrustningens reningseffekt i växtpatologisk bemärkelse. Behöver mikrobiologiska prover tas eller räcker det med tex syremätningar, biokemiska eller kemiska syreförbrukningen (BOD, COD)? Johnny Nilsson, Ingelstorps trädgård i Ystad, inleder diskussionen och Ingemar Månsson från LMI AB i Kristianstad redogör för provtagning och analystekniker.

Tid och plats

Onsdagen den 21 april, kl.18.00 – 19.30 på Inst. för växtvetenskap i Alnarp, Articum sal 3. För vägbeskrivning och karta se Alnarpskarta.

Anmälan:

Senast en vecka innan till Victoria Jung via mail Victoria.Jung@vv.slu.se eller fax 040-41 55 90. Deltagaravgift 50 kronor.

Inga kommentarer änKommentera: