Leverans slutförd till Umeå Universitetet

Publicerad: 2002-10-05

CMT har, tillsammans med bl a Sveaverken-Forkesta just slutfört en större leverans till Umeå Universitet.

En del är ett avancerat växthus för genforskning uppfört på taket till en universitetsbyggnad. Växthuset har 4 avdelningar och är helt isolerat mot omvärlden. Sveaverken-Forkesta har utfört växthusbyggnationen och CMT har levererat styrning för flerdelad solavskärmning samt befuktningsanläggning.

Den andra delen är Wallenberglaboratoriet, som förfogas av SLU - Skogshögskolan i Umeå. Här har Sveaverken-Forkesta uppfört 11 växthusavdelningar med förbindelsegångar och CMT levererat styr/regler-utrustning (DGT-Volmatic LCC900) och belysningsstyrning (CMT LightLink) samt befuktningsanläggning typ ML-System. CMT har också levererat central övervakning och larmsystem.

El - och rörinstalltion har i största möjliga utsträckning utförts av lokala firmor. Styrsystemen är som vanligt i Norrland installerade och intrimmade av Eldraget AB.

Inga kommentarer änKommentera: