Gardinstyrning med Completa

Publicerad: 2011-01-31

Gardinerna i växthusen har mycket stor inverkan på odlingsmiljön och energiförbrukningen. Därför är gardinstyrningen av naturliga skäl ganska komplex. Detta kräver att odlaren har god hand med sitt verktyg, växthusdatorn.

Under utvecklingen av Completa-systemet från Senmatic DGT Volmatic har man lagt ner mycket möda på att åstadkomma en så precis styrning som möjligt uppfyllande de flesta odlarkraven. Detta medför att parametrar för inställningar blir ganska många, närmare bestämt förekommer vävstyrningen i Completans menyer 128 gånger för varje avdelning.

Detta ska man inte förskräckas av, den stora mängden inställningar finns för att man inte ska behöva gå och manuellstyra vävarna ideligen, har man väl ställt dem rätt en gång, ska systemet sköta sig nästan själv.

Något vi just nu får ganska många frågor på är inställningar för fråndragning på morgonen och fördragning på kvällen i förhållande till energikostnader samt hur man undviker temperaturfel i samband med för- och fråndrag.

Förslag

Använd funktionsvalet Ljus+sol upp/ner, parameter 4x500, under menyn Vävar gem dag-natt.

Då sker övergång till dag- resp nattläge (normalt ska väven vara fördragen på natten av energibesparingsskäl) i förhållande till soluppgång och/eller ljusvärdet utomhus.

VÄVAR GEM DAG - NATT      Avd: 1
Funktionsval     Ljus + sol upp/n     (4x500)
Överg t dag rel solupp    00:00 tim     (4x503)
Överg t natt rel solned   00:00 tim     (4x504)
Ljusstyrka natt -> dag    0.30 klx     (4x505)
Ljusstyrka dag -> natt    0.30 klx     (4x506)
Ökning av ljusst v belysn   0.00 klx     (4x507)
Max energiförlust u vävar   30 W/m2     (4x508)

På morgonen samverkar parameter 4x500 med 4x505 på så sätt att om antingen den ena eller den andra är uppfylld drar väven från.

På kvällen samverkar parameter 4x504 med 4x506 på så sätt att båda måste vara uppfyllda för att väven ska dra för.

För att vävarna ska vara fråndragna måste också alltid villkoret att inte förlora för mycket energi vid fråndragen väv vara uppfyllt, parameter 4x508. Det kan finnas situationer där man föredrar att dra från vävarna även om det kostar energi för att få in ljus i huset. Genom att öka denna inställning, 4x508, meddelar man systemet att man tolererar en högre energiförlust och vävarna drar från tidigare resp för senare än annars.

Att undvika temperaturfel i växthuset när man drar från resp för väven är lite klurigare men väl lösbart. För det första ska energibalansmodellen vara aktiverad:

HEATING PID REGULATOR 1   Comp: 1
...
Model active           Ja     (5x114, 5x144)
...

I menyn Common screens under Service settings ska anges hur lång tid värmesystemet behöver för att kompensera för ett väntat för- och fråndrag. Eftersom energibesparingsfunktionen tillsammans med ljusnivån bestämmer för/fråndragstidpunkten vet inte systemet i förväg när för/fråndrag kommer att ske. Därför anger man en generell fördröjning för för/från i Service settings.

COMMON SCREENS          Comp: 1
Dawn delay           10:00 min  (5x501)
Dusk delay           10:00 min  (5x502)
K factor change screen on-off  5.0 W/°C  (5x506)

I parameter 5x501 anges fördröjningen vid fråndrag och i 5x502 fördröjningen vid fördrag. I energibalansmodellen används K-värdesförändringen som uppstår vid fördragning av väv för att räkna ut den lägre effekt i kW som behövs för att värma upp växthuset när väven är för. Inställningen i parameter 5x506 är alltså viktig. För energivävar ligger värdet kring 4-5 W/°C och på skuggvävar kring 2-3 W/°C.

Skulle trots allt temperaturfallet bli för stort vid fråndrag finns följande inställningar under Installation setup:

SCREEN 1 SETUP         Comp: 1
Force closing by low scr. temp.  Nej    
Offset temp. for stop opening -0.5 °C   

Under Offset temp for stop opening anges hur många grader under temperaturkravet som temperaturen får falla för att gardinen ska tillåtas dra från.

Under Force closing by low screen temp anges om väven ska stanna upp vid för låg temp eller dra för igen. Om inställningen är satt till Nej kommer väven att stanna och vänta tills temperuren kommer upp i tillåten nivå för att fråndragningen ska fortsätta.

Naturligtvis har man redan ställt in parametrarna för stegvis fråndrag vid låg utetemp.

För fördragning på kvällen finns en intressant parameter; Avstånd värmekrav för begränsning. Denna inställning finner man i huvudmenyn under Väv 1 (2..).

VÄV 1 Avd: 1 Avst värmekrav för begr 0.2 °C (4x527)

Skulle, vid fördragning av väv, temperaturen stiga över inställningen i 4x527 + värmekravet, drar väven från till en position bestämd under Väv1 begränsningar/Max på vid hög temperatur. Denna inställning är speciellt användbar när man tillämpar förnattsänkning av temperaturen i t ex tomatodling.

Dessa rader var tänkta att tjäna som en liten vägledning och som svar på de många frågor vi får just nu gällande gardinstyrning. Naturligtvis kan man i detta format inte uttömmande beskriva de otaliga inställningar som ytterligare kan förbättra gardinstyrningen. Vi hjälper med glädje till att informera om detta om ni vänder er till oss på CM Teknik.

Olle Magnusson, CM Teknik AB

Inga kommentarer änKommentera: