Ronny Svensson - växtoptimering med Fytosens

Publicerad: 2003-04-03

Tomatfarmare Ronny Svensson i Kvistofta utanför Helsingborg har installerat ''Fytosens'' från DGT Volmatic under vintern. Fytosens är ett system för optimering av odlingsmiljön.

Med Fytosens-systemet erhåller man fortlöpande information, i form av grafer, om hur stor den aktuella tillväxten (fotosynteshastigheten) för kulturen är. Systemet utgår från ljuset som den begränsande faktorn och med ledning av detta värde samt bladtemperatur och koldioxidhalt beräknas aktuell fotosynteshastighet. Men inte nog med detta - systemet ger också information om hur stor tillväxthastigheten är i förhållande till den maximalt uppnåbara och vägledning i hur temperatur och koldioxidhalt ska justeras för att uppnå önskad tillväxthastighet.

Det är viktig att poängtera att råden gäller hur man uppnår optimal tillväxt just nu! Man måste naturligtvis genom inställning av kulturberoende gränser fortfarande styra kulturen mot önskad utveckling (t ex vegetativt eller generativt osv).

För att systemet ska fungera bra är det avgörande att mätvärdena som ligger till grund för beräkningarna är korrekta. Sålunda mäter man bladtemperaturen (med en pyrometer) som komplement till lufttemperaturen och instrålningen med en kvantgivare nere bland de aktiva bladen samt koldioxidhalten fortlöpande med en elektronisk koldioxidgivare. Ronny har applicerat givarna på en smart, egenutvecklad hängande ställning som möjliggör fullständig frihet i val av givarplacering.

Inga kommentarer änKommentera: