Trollåsen Tomat - avancerad kontroll

Publicerad: 2003-04-03

Trollåsen Tomat AB, Susanne, Bengt och Ingemar, önskade förbättra sin kontroll över odlingen. Därför har man under vintern installerat ett nytt ''LCC900'' växthusdatorsystem från DGT Volmatic samt ett specialanpassat ''E2'' energistyrsystem från CMT AB.

Vattning och gödsling kontrolleras via 10 mätpunkter för utvattnad/dränerad vattenmängd, två mätpunkter för ledningstal /pH samt substratets vattenhalt via CMT Vattningsvåg.

Data samlas in och bearbetas automatiskt via DGT V SuperLink 3.4 och Raptor rapportgenerator. Genom den inbyggda transparensen i systemet kan man på ett överskådligt sätt utreda sambanden mellan t ex energiförbrukning-luftfuktighet-transpiration-vattning och gödsling.

Inga kommentarer änKommentera: