Nordiska Rådet på besök i Närpes

Publicerad: 2003-04-26

Det s k "Nordiska Rådet" har haft reguljärt sammanträde i Närpes, Finland den 28 - 29 april. I mötet deltog: Marianne Truelsen, Birger Ingemansen och Mårten Hjort från DGT-Volmatic i Danmark, Roar Fossbekk från Bramo i Norge, Olle Magnusson och Sven Cronholm från CMT i Sverige samt för värdskapet stod Hans Kalberg och Matti Vaura från AB DGT Volmatic OY i Finland.

Förutom det ordinarie mötet passade vi på att besöka tre intressanta odlare:

Jan Erik Siggs Grönsaker - åretruntkultur i Venlohus av tomat och gurka. Belyser tomat med 200W/m2 och gurkan med 240 W/m2.

Kulharts Grönsaker - gurka i normalhus i åretruntkultur, 240 W/m2

Dan Lindén - tomat i plastfoliehus, 200 W/m2.

Odlarna var eniga om att det är lättare att odla på vintern med belysning än under sommaren eftersom man kunde kontrollera klimatet bättre. Koldioxid tillföres via rökgaserna. Överskottsvärmen (mängden överskottsvärme blir stor!!) ventileras bort. Härigenom måste luften befuktas på ett effektivt sätt. Detta sker bl a med ML högtrycksdyser.

Både tomat och gurka odlas med nedläggningsmetoden. I gurka sker den via spiralformig nedsänkning. Nedsänkningen sker genom att rullarna med upphängningssnöret sitter på en, ibland motoriserad, axel och sänker en hel rad i taget.

Hos Sigg använde man korta perlitpåsar för gurkan placerade i upphöjda, 1,4 m över mark, rännor. Varannan påse hade gamla plantor och i varannan planterade man nya plantor för att de olika omplanteringarna skulle överlappa varandra. Genom den upphöjda positionen på rännan blev ungplantorna ordentligt belysta trots att de gamla plantorna fortfarande var kvar hängande ned under rännorna. Varje ränna var försedd med två¨separata droppsystem så yngre och äldre plantor fick det vatten och den näring de behövde.

Det är trots allt förvånande att man kan uppnå lönsamhet i dessa odlingar eftersom investeringskostnaderna i växthus, belysning, befuktning och värmesystem är enorma. Och inte sparar man på krutet - ofta är alla stamrör för värmen utförda i syrafast, rostfritt stål.

Rådet var enigt i att med en offensiv satsning kan man komma oerhört långt trots att grundförhållandena kan vara problematiska. Fram för "sisu" i de andra nordiska länderna också!

Inga kommentarer änKommentera: