Energihushållning - eldning med biobränsle

Publicerad: 2004-01-28

Under 2004 kommer Länsstyrelsen i Västra Götaland, med finansiering från KULM/Jordbruksverket, att bedriva kostnadsfri energirådgivning i hela Sverige, utom i mål 1-området. Detta ligger till grund för en kostnadsfri halvdagskurs i ämnet energihushållning. På kursen att tas upp energibesparing med hjälp av ett nytt sätt att styra klimatet, så kallad dynamisk styrning. Enkelt sagt går det ut på att låta temperaturen variera mera beroende på ljuset. Huvuddelen av kursen kommer att ägnas åt bioenergi som energikälla i växthus.

  • När: Tisdagen den 17 februari 2004 kl 12.30 - 16.30
  • Var: Smestans Cafe och Auditorium, Företagarnas hus, Eskilstuna

Dagens programpunkter:

  • Om erfarenheter av energirådgivning, Kjell Virhammar Lst O-län/Jonas M Nielsen Bioagua
  • Dynamisk styrning-Intelligrow, Monica Borg Ohlson, Monica Konsult
  • Pannstyrning, CMT AB
  • Biobränsle- principer mm, Kjell Virhammar
  • Kaffe
  • Biobränsle- praktiska erfarenheter: pannor, Odlare i Mälardalsdistriktet eldningsteknik, priser, tillgång, kostnader, utnyttjandegrad, (Eric Ahde, Börje Ohlson mfl)
  • Korta inlägg, diskussion och frågor, Kursdeltagarna

Anmälan senast 9 februari till någon av följande:

Mälardalens TRF-distrikt, Eric Ahde, tel. 0224-104 79, fax 0224-194 79, e-post eric.ahde@swipnet.se

Monica Konsult tel. 0220-40818, 070-645 59 98, fax: 0220-41520, e-post monica@monicakonsult.u.se

Obs! Ange om du vill ha enkel lunch före kursen (baguette 35:- + dryck)

Kursen anordnas av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Mälardalens TRF-distrikt och Monica Konsult. Den finansieras genom EU:s miljöstödprogram. Ingen kursavgift utgår, deltagarna betalar endast kaffe. För IP-odlare är kursen även godkänd av Grön Produktion som IP-fortbildning.

Välkomna!

Sprid gärna denna information vidare till kollegor!

Inga kommentarer änKommentera: