Gurkundersökningar

Publicerad: 2003-09-28

Boban Nikolic, Tinas Grönsaker, och Olle Magnusson, CMT, har tillsammans tagit initiativet till en omfattande undersökning rörande anpassning av Dynamisk Klimatstyrning för gurkodling.

Under odlingssäsongen 2003 har ett omfattande datamaterial insamlats. Detta material ska under vintern bearbetas och ligga till grund för kommande undersökningar under nästa år.

Raptor hjälper till att hålla ordning på mätresultaten.

Projektet hade inte varit möjligt utan bistånd från Teknikbrostiftelsen. Genom detta har vi kunnat engagera världsledande forskare som Carl Otto Ottosen från Danmarks JordbrugsForskning i Årslev och Hartmut Schussler från SLU i Alnarp. För de specifika gurkodlingskunskaperna ansvarar, förutom Boban själv, Mats Johansson Kron från Bara Mineraler.

Resultaten från undersökningarna kommer att vara offentliga och ska fortlöpande publiceras på en egen hemsida.

Vi återkommer med mer information!

Inga kommentarer änKommentera: