Dynamisk Klimatstyrning, möte den 28/10

Publicerad: 2003-10-13

GRO kallar till informationsmöte för gurkodlare om dynamisk klimatstyrning tisdagen den 28 oktober kl 16:00 i Odlarlagets lokaler.

Eva Rosenqvist och Carl Otto Ottosen, forskare från Danmarks JordbrugsForskning i Årslev, kommer att redogöra för principerna och uppnådda resultat inom projektet Ressourceminimering.

De pågående försöken hos Boban Nikolic i Helsingborg kommer att presenteras.

Efter informationen blir det paneldiskussion med konsulent Mats Johansson Kron som diskussionsledare. I panelen sitter Eva Rosenqvist och Carl Otto Ottosen från Danmarks Jordbrugsforskning, Hartmut Schussler från SLU, Alnarp, Boban Nikolic, Tinas Grönsaker och Olle Magnusson från CMT AB.

Under mötet serveras macka och dryck.

Anmälan lämnas snarast till Gurkgruppens sekreterare Annika Öhman Nilsson:

  • Tel 0435-323 77
  • Fax 0435-321 11
  • Mobil 070-947 88 74

Inga kommentarer änKommentera: