CM Teknik i Norge

Publicerad: 2009-04-03

CM Teknik har övertagit agenturen för DGT Volmatic i Norge.

En strukturrationalisering inom växthusodlingen i Norden pågår. Resultatet blir färre, men större, och mer specialiserade, odlingsföretag. Konkurrensen inom och utom länderna ökar.

Allt högre krav ställs på tekniken för odlingen. Avancerade styrprogram ska se till att optimal produktion uppnås med minsta möjliga resursinsats. Detta ökar naturligtvis också kraven på de företag som ska förse odlarna med den utrustning som behövs.

Det behövs en ganska stor marknad för att teknikföretagen ska kunna bära de kostnader som kvalificerad personal kräver. Detta gäller både utveckling och, inte minst, att förmedla kunskap till odlarna om hur man ska hantera de nya verktygen.

Därför var det naturligt för CM Teknik att acceptera erbjudandet från DGT Volmatic att överta agenturen även i Norge.

Serviceorganisation

I Norge har Henning Arnesen, med Henning Arnesen Gartneriservice, nästan ensam haft hand om försäljning, installation, service och support. Nu har Henning valt en annan bana och vår första uppgift har varit att etablera en ny serviceorganisation.

Denna består i huvudsak av två företag, Engenes Elektro AS i Krokkleiva, nära Drammen samt Sinus Elektro AS i Ålgård, nära Stavanger. Personal från båda företagen har erfarenhet av trädgårdsbranschen samt har fått utbildning på DGT Volmatic och är auktoriserade installatörer.

Vår närvaro i Norge

Sven Cronholm har redan gjort några veckolånga resor i Norge och träffat många gartnere. Vi är minst sagt välkomna överallt och vi känner stor tillförsikt i att etableringen blir en succé.

Planen är att vi ska komplettera rena kundbesök med gartnerträffar och seminarier så snart som möjligt för att vi ska lära känna gartnerna och de oss samt få möjlighet att presentera vårt produktutbud.

Försäljningen har redan kommit igång ordentligt och vi slås av den framåtanda och framtidstro som gartnerna visar upp.

Upplägg

CM Teknik planerar att inom kort etablera en filial eller ett dotterföretag i Norge. Fram till dess levereras produkterna från CM Tekniks lager i Sverige.

CM Teknik ansvarar för marknadsföring, support och försäljning i Norge. Upplägget är snarlikt det som finns i Sverige. CM Teknik bedriver, med egen personal, aktiv försäljning men har även hjälp av återförsäljare. De viktigaste återförsäljarna är naturligtvis de två serviceföretagen, Engenes och Sinus.

Kontaktinformation

Sinus Elektro AS
Tel 51 61 18 40

Inga kommentarer änKommentera: