Diskussionsforum "Slutna Odlingssystem"

Publicerad: 2004-02-26

För att öka kontaktytan mellan de olika aktörerna med intresse för slutna odlingssystem har man på SLU tagit initiativet till ett diskussionsforum som vänder sig till hela trädgårdsnäringen, underleverantörer, serviceföretag, rådgivare, reglerande myndigheter och den tillämpade forskningen. Målet är att skapa ett nätverk med en dynamisk och fruktbärande öppen debatt som kan verka som ett stöd i användningen och framtida vidareutveckling av slutna odlingssystem.

Forumskommittén består av:

  • Beatrix Alsanius, Karl johan Bergstrand, Bernhard Furtner och Victoria Jung för SLU.
  • Jörgen Bergstrand, Johnny Nilsson och Magnus Hedström för odlarkåren.
  • Anna-Karin Johansson och Torbjörn Hansson för konsulenterna.
  • Håkan Sandin för Jordbruksverket.
  • Sten Olsson för GRO.

Kommittén inbjuder härmed till diskussionsforum i form av sex träffar under året.

Den första träffen äger rum onsdagen den 3 mars, kl 18.00 - 19.30 på Inst. för växtvetenskap i Alnarp, Articum sal 3.

Thomas Merlöv (Raatec) och Olle Magnusson (CMT) ger då några synpunkter på vattenrening i slutna odlingssystem med efterföljande diskussion.

Anmälan sker till victoria.jung@vv.slu.se eller via fax 040 - 46 55 90. Anmälningsavgift 50:- inklusive fika.

Inga kommentarer änKommentera: