Tillfällig kondensfolie i växthus

Publicerad: 2004-03-06

I företrädesvis grönsaksodling i växthus sätter man ofta upp en plastfolie över kulturen under inledningsskedet på förvåren. Denna folie påverkar starkt värmegenomgångstalet för växthuset, dvs. den isolerar.

Av denna anledning bör man ställa om växthusdatorn så att den justerar värmetillförseln försiktigare. Resultatet kan annars bli kraftiga svängningar i temperaturen med mellan 30 - 60 min frekvens beroende på värmesystemets responstid.

Låt oss ta ett exempel:

  • Dator: LCC900 Temperate
  • Programversion: 2002-pack utan klimatmodell

Här är det främst två setpunkter som är aktuella: 2301 Heat cont P-factor och 2305 Heat outd temp comp.

Åtgärd: Minska 2301 med 10 - 30% (beroende på isoleringsgraden hos folien). Ändra 2305 till 0,1.

TÄNK PÅ att ändra tillbaka till ursprungsvärdena efter borttagandet av folien!

För LCC900 med klimatmodell, kontakta oss!

Inga kommentarer änKommentera: