Raptor 2.0

Publicerad: 2011-10-17

Efter en omfattande utvecklingsprocess är vi glada att presentera resultatet av vårt arbete: Raptor 2.0. I denna version har vi en mängd nya funktioner och förbättringar som efterfrågats av våra kunder. Läs vidare för att ta del av nyheterna!

Händelselogg

Den kanske största nyheten i Raptor 2.0 är händelseloggen. Sedan tidigare har Raptor möjlighet att samla in numeriska data och redovisa dem på olika sätt, men Raptor 2.0 har även möjlighet att registrera händelser. Det kanske mest uppenbara användningsområdet är larm men även andra händelser, som när en vattning startar eller en panna går igång, kan registreras. Med kraftfullt sökfilter hittar man snabbt den information man behöver även om man övervakar väldigt många händelser.

För att registrera händelser använder man s.k. övervakare. För de flesta av de produkter CM Teknik marknadsför finns det färdiga övervakare, men det är även enkelt att lägga upp anpassade övervakare.

Förbättrad grafritare

Raptors grafritare hör till marknadens mest avancerade och är med sin flexibla och snabbarbetade uppbyggnad ett kraftfullt verktyg för såväl överblick över tillståndet i anläggningen som felsökning när problem uppstår. I Raptor 2.0 har grafritaren genomgått en total omskrivning och har många nya funktioner som gör det ännu lättare att ta fram de data man behöver ur insamlingarna.

Effektivare kommunikation

Även nätverkskommunikationen har genomgått stora förändringar i Raptor 2.0. Eftersom modern odlingsteknik kräver att allt fler parametrar övervakas och samlas in ställs det större och större krav på hur effektivt nätverken utnyttjas. Vissa har redan idag problem med allt för mycket kommunikation vilket leder till att inte alla parametrar hinner läsas och orsakar hål i insamlingarna. Vi har lyckats att, med bibehållet antal insamlingar, i snitt halvera belastningen på nätverken med Raptor 2.0.

Sökfunktion

I tidigare versioner av Raptor har det ibland varit svårt att leta sig fram till de insamlingar man söker. Insamlingarna har varit uppdelade per enhet, men då det kan finnas ett mycket stort antal insamlingar på varje enhet har det ändå varit många insamlingar att gå igenom. I Raptor 2.0 har vi infört fritextsökning på alla de ställen där man behöver hitta information bland ett stort urval. Det gäller för insamlingar men även för händelseloggen.

Möjlighet för anpassningar

Raptor 2.0 innehåller en helt ny motor för att göra grafiska gränssnitt för övervakning och inställningar. Under Raptor 2.0:s livstid kommer det att dyka upp nya sådana för de apparater vi har ute idag, men det öppnar även för möjligheten att göra kundanpassade bilder.

Export av data

Även om Raptor innehåller både grafritare och rapportgenerator så kan man ibland behöva exportera insamlad data i ett format som t.ex konsulenter och andra odlare kan använda. Även i tidigare versioner av Raptor har man kunnat exportera data till t.ex Excel, men i Raptor 2.0 har vi ett nytt grafiskt gränssnitt som gör det mycket enklare än tidigare.

Låt oss visa!

Nu vet du ungefär vad du kan förvänta dig av den nya versionen av Raptor, men för att få en uppfattning om alla de små förändringarna och hur de underlättar arbetsflödet kan en demonstration vara nödvändig. Kontakta oss för en visning!

Uppdatering

Om du har Raptor sedan tidigare kan du uppgradera till Raptor 2.0 för en uppdateringskostnad på 4 900:-.

Inga kommentarer änKommentera: