Hydraulisk vattenpåfyllning för AMI komplett

Artikelnummer: 912850
Tillverkare: Senmatic
Lagerstatus: Not in stock Ej i lager
5 500 SEK

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Vattenpåfyllning AMI

Komplett sats för vattenpåfyllning AMI90, 900, Completa och Quattro.

Innehåll:

Funktion

Vattenpåfyllningen för AMI gödselblandare illustrerar funktionen hos en P-regulator (proportionalregulator).

Flottören i tanken utgör givaren som ger feed-back till regulatorn. Ju längre ner flottörens position är, desto större regleravvikelse. Flottören ökar flödet genom sin ventil i takt med regleravvikelsen. Vid ökat flöde minskar trycket ovanpå membranet i hydraulventilen, som sköter den verkliga vattenpåfyllningen i tanken. Därvid tvingas membranet upp i en högre position i förhållande till sitt säte och släpper in mer vatten i tanken. Om flottören intar en högre position släpper den igenom ett mindre flöde varvid trycket ovanpå hydraulventilens membran ökar och tvingar ner membranet mot sätet. Därmed minskar flödet genom hydraulventilen och påfyllningen minskar. I sin högsta position är flottörventilen stängd och därmed också hydraulventilen.

För att påfyllning ska starta krävs att nivån sjunker i tanken så att hydraulventilen kan öppna. Denna nivåskillnad mellan stängd ventil och påfyllning i förhållande till vattenuttaget kallas P-avvikelse. Alla proportionalregulatorer är behäftade med detta problem. I fallet med påfyllning till en AMI betyder det bara att nivån i blandningstanken under drift är något lägre än vid stillestånd.

Förstärkningen av P-regulatorn (påfyllningen) kallas P-faktor. Denna regleras genom att öka och minska en motståndsslang mellan trycksidan på ventilen och membranet.

Motståndsslangen, som ska placeras inuti den röda tryckslangenhydraulventilen avpassas i längd så att öppning, modulering och stängning av påfyllningsventilen fungerar bra i förhållande till ingångstryck och vattenuttag.

  • För kort motståndsslang (för högt tryck) gör att ventilen inte öppnar tillräckligt.
  • För lång motståndsslang (för lågt tryck) kan orsaka att ventilen inte stänger (översvämning).
  • Korrekt längd på motståndsslangen gör att påfyllningen av blandningstanken modulerar i förhållande till vattenuttaget utan allt för stora nivåavvikelser i tanken.

För bästa resultat bör det ingående trycket inte understiga 2 bar. Om trycket av någon anledning tillfälligt är lägre, kan man få funktion ner till 0,7 bar genom att ta bort fjädern till membranet. Obs! Utan fjäder finns risken att ventilen inte stänger om någon liten förorening kilat in sig vid membranet.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: