UV-renare Aqua System L200

481120 M5 404 520,00 SEK
481150 M8 567 500,00 SEK
481140 M7 519 020,00 SEK
481130 M6 459 060,00 SEK
481115 M4 359 890,00 SEK
481110 M3 308 850,00 SEK
481106 M2 237 080,00 SEK
481141 M7 XL 350 500,00 SEK
481107 M2 XL 151 100,00 SEK
481116 M4 XL 381 850,00 SEK
481131 M6 XL 526 910,00 SEK
481151 M8 XL 384 440,00 SEK
481121 M5 XL 426 540,00 SEK
481111 M3 XL 362 080,00 SEK

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Radikal reducering av infektionstrycket från vira, bakterier och svampar kan uppnås på enklaste sätt med en lågtrycks UV-renare från Aqua System A/S.

En lågtrycksrenare har den fördelen att temperaturen på ljuskällan är så låg att mineral- och andra föroreningsämnen i vattnet inte bränner fast på glaset. Därför blir systemet nästan underhållsfritt. Efter en tids bruk kan ändå reaktorn behöva rengöras. Då kan man använda Geno-Clean CP för genomspolning av reaktorn.

Renarna kommer kompletta med stativ och styrelektronik. Stativet kan som option väljas bort.

Det finns två olika typer av ljuskällor, standard och XL. Standard har effekten 36W/rör och XL 47,2W/rör.

Vilken storlek på renare är rätt för mig? Det är viktigt att tillräcklig UV-dosering sker för det vatten och de skadegörare som är aktuella. Skicka in 3 dl av det vatten som ska renas till oss. Vi utför då en mätning av transmissionsegenskaperna för det våglängdsområde som är aktuellt i renaren. Ange också vilket flöde i liter per minut som ska flyta genom renaren och vilka skadegörare som är aktuella.

För mer ingående information om renarna se dokumentationen under fliken dokument.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: