IRMA Vattningsautomat

9310980 80 ventiler
9310940 40 ventiler
9310910 10 ventiler

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Irma är CM Tekniks unika vattningsautomat. Med sitt intuitiva användargränssnitt och okonventionella funktion baserad på enkel logik passar IRMA lika bra för att hantera komplexa anläggningar med ett stort antal bevattningsventiler som mindre anläggningar där man önskar direkt kontroll över varje ventil. Detta med minimalt administrationsarbete för slutanvändaren.

Med traditionella vattningsautomater planerar man vattningsutförandet i detalj, t.ex genom att lägga upp ett antal ventiler i olika grupper och låta dessa avverkas i tur och ordning. Irma tar hänsyn till en mängd faktorer för att själv avgöra en optimal bevattningsordning. Man anger istället under vilka förhållanden som ventilerna behöver vattna (t.ex på klockslag, intervall eller manuell/extern start) och därefter sköter Irma själv turordningen.

När turordningen ska bestämmas tas bland annat hänsyn till följande:

  • Startsignal - manuella bevattningar har högre prioritet än automatikbevattningar, osv
  • Tid sedan senaste vattning - ventiler som just vattnats har lägre prioritet än ventiler som stått torra länge
  • Tid sedan bevattningssignal - ventiler som fått flytta tillbaka i kön tidigare får efter hand högre prioritet
  • Vattningstid - ventiler med kort vattningstid får vattna före ventiler med längre vattningstid
  • Flöde - eftersom flera ventiler med litet flöde kan vattna samtidigt får ventiler med litet flöde högre prioritet än ventiler med högt flöde
  • Recept - ventiler som använder samma vattenrecept grupperas ihop för att undvika fördröjning vid pumpstart och pumpstopp

IRMA tillverkas i tre storlekar för 10, 40 och 80 vattningsventiler vardera. Spänningsmatning för magnetventiler 24 VAC ingår. Man kan välja nätverk beroende på i vilken anläggning den ska installeras i. För de Irma-typer där inget nätverk angivits används DNet via fiberoptik. Ethernet används i de varianter som har tillägget "ethernet" i produktnamnet. Ethernet är speciellt lämplig för anläggningar med LCC2 och LCC4 eftersom även dessa kommunicerar via ethernet. Samtliga Ethernetvarianter saknar display eftersom det är enkelt att ansluta till PC, och därmed smartphone eller surfplatta.

Samtliga IRMA-varianter har en receptväljare för upp till 4 gödslingsrecept alternativt pumpstartfunktioner.

IRMA 10 skiljer sig från IRMA 40 och IRMA 80 i det att den saknar display och inte kan byggas ut med fler ventiler, som IRMA 40 kan.

Alla IRMA har ett optiskt nätverk för kommunikation med ett PC-program som utgör användargränssnittet. Seriellt optiskt interface för PC ingår. IRMA med Ethernet har inget optiskt nätverk.

För extra överskådlighet och bekvämlighet kan man som tillägg beställa en egen layoutbild för PC-programmet.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: