Flödesmätare för koldioxid

9603170 VEK, flödesomr enl beställn Not in stock

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Kytölä svävkroppsmätare levereras kalibrerad och med korrekt skala för ren koldioxid. Nålventil för justering av flödet ingår. Vid beställning ska flödesområde, i normalliter per minut, anges. Priset är samma för flöden mellan 15 till 700 normalliter per minut.

Dosering av ren koldioxid

  • 1 Mol CO2 väger 44g (C=12, O=16)
  • 1 Mol CO2 upptar volymen 24,47 liter (Boyle´s lag) vid NTP (25°C, 1013,25 hPa)

Vid dimensionering av svävkroppsmätare brukar man ange flödet i Nl/min. Nl betyder normalliter per minut, dvs den volym CO2-gasen upptar när den släpps fri i växthuset. Svävkroppsmätaren mäter det verkliga flödet under det tryck som råder inne i mätaren. Detta flöde är lägre än flödet av CO2 i den fria luften. För att omvandla normalliter till liter kan man förenklat multiplicera det avlästa flödet i svävkroppsmätaren med det rådande trycket, i bar + 1, i denna.

Exempel: Vi önskar dosera 10 g CO2/m2 och timme. 10 g = 10/44 mol = 0,227 mol. 0,227 mol * 24,47 = 5,56 liter/m2 och timme motsvarar, om trycket är 1,5 bar, 5,56/(1,5+1) = 2,22 liter/timme. Om växthusarean är 1000 m2 blir önskad dosering 2,22 liter/tim x 1000 = 2224 l/h. Detta blir 2224/60 = 37,1 liter/minut avläst på svävkroppsmätaren.

Eller, för en större area: Vi önskar dosera 25 g CO2/m2 och timme. 25 g = 25/44 mol = 0,57 mol. 0,57 mol * 24,47 = 13,9 liter/m2 och timme motsvarar, om trycket är 1,5 bar, 13,9/(1,5+1) = 5,57 liter/timme. Om växthusarean är 4000 m2 blir önskad dosering 5,57 liter/tim x 4000 = 22280 l/h. Detta blir 22280/60 = 371 liter/minut avläst på svävkroppsmätaren.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: