Potentiometer för luftningsmotor

129320 1000 Ohm f LG120/240 1 610,00 SEK Few in stock
129520 1000 Ohm f LG405 1 610,00 SEK In stock
129420 1000 Ohm f LG403 1 610,00 SEK Not in stock

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Lägesgivare för luftningsluckor

Med en potentiometer monterad i luftningsmotorn får styrenheten feedback från ställdonet i vilken position luftningsluckorna befinner sig. De flesta styrenheter från Senmatic DGT kan hantera lägesgivare typ potentiometer.

Användning:

En sats innehåller allt för:

  • komplettering av befintliga luftningsmotorer med potentiometer om sådan saknas.
  • tillägg när man beställer nya luftningsmotorer och man önskar dessa bestyckade med potentiometer från fabrik.

Alternativet till potentiometer är tidstyrning av luckorna. Detta kan användas för samtliga styrdatorer från Senmatic DGT. Härvid anges gångtiden för att öppna/stänga luckan helt i programmet i styrdatorn, och luckornas position beräknas fortlöpande efter denna tid.

Fördelen med potentiometer är att styrdatorn alltid känner till luckornas position även om någon handkört motorerna utan att använda styrdatorn.

Nackdelen kan vara att potentiometrar slits med åren och kan behöva bytas ut samt att de behöver årlig justering.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: