Temperaturgivare NTC

9315334 10k vid 25°C 1 670,00 SEK In stock
9315335 30k vid 25°C 1 670,00 SEK In stock
9315332 5k vid 25°C 1 670,00 SEK In stock
9315330 3k vid 25°C 1 670,00 SEK Few in stock

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Temperaturgivare

Givarna består av

 • Mätspets 50 mm i rostfritt stål med extra tätning mot kabeln för vattentäthet
 • 3 m kabel i silikongummi för hög temperaturtolerans (PVC-mantel kan erhållas mot beställning)

Temperaturgivarna NTC är resistiva givare via en termistor med negativ temperaturkoefficient (NTC). Detta innebär att resistansen minskar vid ökande temperatur. Sålunda visar en NTC-givare mycket låg temperatur vid ledningsbrott och mycket hög vid kortslutning.

NTC-givare anses i vissa läger vara sämre än t ex PT-100 givare. Detta beror oftast på att det i många applikationer kan vara enklare att använda en linjär givare, som PT-100 är. I datorapplikationer saknar lineariteten betydelse eftersom man här matematiskt fortlöpande beräknar temperaturen enligt Steinhart-Harts ekvation. Det är kvaliteten på termistorn som avgör givarens kvalitet. Vi använder uteslutande högklassiga termistorer från Betatherm.

Vi använder i huvudsak fyra typer av termistorer:

 • 9315330 3k3A - 3 kOhm vid 25°C
 • 9315332 5k3A - 5 kOhm vid 25°C
 • 9315334 10k3a - 10 kOhm vid 25°C
 • 9315335 30k6A - 30 kOhm vid 25°C

Kännetecknande för en termistor är att den resistans som angetts i beteckningen, t ex 3kOhm (3k3A), uppvisar termistorn vid 25°C. 3k3A betyder alltså inte 3.3kOhm utan "3A" står för karakteristiken för givaren, kurvans lutning vid olika temperaturer. För att undgå missförstånd anger man ibland 3kIIIA som beteckning i stället för 3k3A.

En tumregel vid val av givare är att använda en med högre resistans ju högre temperatur man normalt mäter. För bästa upplösning:

 • 3k-givare -5 - +5°C
 • 5k-givare +5 - +40°C
 • 30k-givare +30 - +100°C

I Senmatic-DGT:s sortiment har

 • RT10, RTF-6, PF5 en termistorgivare motsvarande 5k
 • PF10 har en termistor motsvarande 10k (två PF10 parallellkopplas för att erhålla ett simulerat medelvärde mellan givarna. Två 10k parallellkopplat ger 5k (vid 25°C på båda givarna).
 • E10 har en termistor motsvarande 30k

Skärmning:

Vid mätning av lufttemperatur bör givaren avskärmas från värmestrålning. Man kan köpa till en skärm för detta ändamål (se bild 1).

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: