Tilläggsprogram f LCC4

310048 Fjärrbetjäning 13 140,00 SEK
310047 Superstep 16 avd 26 280,00 SEK
310045 Medeltemperaturprogram 16 avd 52 560,00 SEK
310046 Vattningsprogram 16 vent/avd 16 avd 39 430,00 SEK

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Skulle trots allt inte det digra standardprogrampaketet i en LCC4 räcka till, kan man köpa till programmoduler för installation direkt i styrdatorn (inte PC:n). Följande programmoduler finns för närvarande att välja på:

  • Medeltemperaturprogram
  • Vattningsprogram
  • Superstep
  • Fjärrbetjäning

Medeltemperaturprogram. I och med det ökande användandet av dynamisk klimatstyrning för att spara energi, kan det för vissa kulturer finnas ett behov av att hålla en viss medeltemperatur över tid. Med hjälp av medeltemperaturprogrammet kan man kontrollerat och flexibelt få klimatdatorn att se till att medeltemperaturen hålls inom önskade gränser.

Vattningsprogram. Ett program för befuktning/sprinkling finns som standard i LCC4. Önskar man mer regelrätt vattning kan man köpa till vattningsprogrammet. Upp till 16 ventiler kan vattnas sekventiellt i 16 avdelningar. Innehåller funktioner som solintegrator, fast rytm mm. Man måste tillse att tillräckligt många utgångar kan frigöras för bevattning i de expansioner från vilka man önskar köra vattningen. Det kan innebära att man behöver en större expansion än man tidigare räknat med.

Superstep är ett sätt att låta en regulator stega upp och ner i ett antal pådragssteg för ventilation eller värmetillförsel beroende på hur belastningen ändras.

Fjärrbetjäning. Eftersom LCC4 är ansluten till ett ethernetnätverk kan man utnyttja inbyggda funktioner för fjärrstyrning via trådlösa accesspunkter, WLAN. I denna funktion är ingen PC inblandad - fjärrstyrningen sker direkt till LCC4:an panel med en handdator, pekplatta eller smartphone. Handdator ingår ej, endast programvaran.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: