Kablage för Maja styrenhet

9311920 MCU/Pelle/Trisse - PC 368,00 SEK Not in stock
9311110 Strömförsörjning 2-ledare 176,00 SEK In stock
9320005 Pelle+/Trisse/Maja - CMIF232 368,00 SEK Not in stock
9311510 MCU - MDI 368,00 SEK In stock
9312001 OP232 - MCU 368,00 SEK In stock
9311810 MCU - display 210,00 SEK Few in stock
9311910 OP232 - PC 368,00 SEK Not in stock
9311115 Strömförsörjning med larm, 5-ledare 264,00 SEK Not in stock
9311310 MCU/Pelle - MDO-D/S 40 cm 299,00 SEK In stock
9311710 MCU - MBB 368,00 SEK Few in stock
9311610 MCU - MAIO 368,00 SEK Few in stock
9311315 MCU/Pelle - MDO-D/S 80 cm 325,00 SEK Not in stock

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Kablar för diverse styrenheter från CM Teknik.

9311110
Strömförsörjning tvåledare används mellan MNA nätaggregat och MCU Maja styrenhet. D-SUB 15P hona - kabelparter

9311115
Strömförsörjning med larm, 5-ledare, används mellan MNA nätaggregat och MCU Maja styrenhet och inkluderar tre ledare för MCU:ns inbyggda larmrelä. Detta är kopplat ut till samma plint i MCU:n som strömförsörjningen "Power supply unit" D-SUB 15P hona - kabelparter

9311310 9311315
MCU/Pelle - MDOD/S 40 alt. 80 cm används mellan centralenheten typ MCU Maja, Pelle eller Trisse och digital utgångsenhet typ MDO-D, MDO-S eller MDO-SS. Kan även användas som våningsövergång mellan utgångsenheter placerade på olika DIN-skenor. D-SUB 9p hane - D-SUB 9-p hona

9311510
MCU - MDI används mellan MCU Maja och MDI Digital ingångsenhet. D-SUB 25p hona - D-SUB 25p hane

9311610
MCU - MAIO används mellan MCU Maja och MAIO analog ingångsenhet för 11/4 resp 4/4 analoga ingångar/utgångar. D-SUB 25p hona - D-SUB 25p hona

9311710
MCU - MBB används mellan MCU Maja och Batteribackup 18V för i första hand Maja larmcentraler. D-SUB 15p hona - kabelparter

9311810
MCU - Display används mellan MCU Maja och MDU Display. D-SUB 25p hane - D-SUB 25p hona

9311910
OP232 - PC används mellan OP232 PS Optiskt kommunikationsinterface och PC. RJ12 - D-SUB 9p hona

9311920
MCU/Pelle/Trisse - PC används mellan Maja, Pelle eller Trisse och PC:ns seriella COM-port. D-SUB 9p hona - D-SUB 9p hona

9312001
OP232 - MCU används mellan OP232 PS eller OPOP232 PS Optiskt kommunikationsinterface och Maja, Pelle och Trisse. RJ12 - D-SUB 9p hona

9320005
Pelle/Trisse/Maja - CMIF232 används mellan Maja, Pelle och Trisse och CMIF232. D-SUB 9p hona - D-SUB 9p hona

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: