MAD Givarexpansion f Pelle/Trisse

9311906 Kombi, 8 kanaler + 4 reläutgångar 2 310,00 SEK Not in stock
9311905 16 kanaler 2 790,00 SEK Few in stock

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Med MAD Givarexpansion kan man expandera antalet analoga ingångar (givare) från 1 på Pelle till 8 och på Trisse från 8 till 14. Kan även användas för Maja ansluten till ingången för "Fast output module". På kombimodulen är antalet reducerat.

  • 9311905 MAD Givarexpansion för upp till 16 kanaler
  • 9311906 Mad Kombi Givarexpansion för upp till 8 kanaler + 4 reläutgångar

Används i stället för reläexpansionskort och ansluts till expansionsporten (D-SUB) och analogingång på Pelle, Trisse eller Maja styrenhet.

Kort funktionsbeskrivning

MAD har två utgångar, A och B som kopplas till två analogingångar på Trisse eller på analogkortet MAIO11/4 resp MAIO4/4 för Majasystem. För Pelle+, som endast har en analogingång kan bara 8 kanaler användas. Ett särskilt analogscanprogram i Majan, Trissen eller Pelle+:en håller reda på vilken kanal som är öppen och lägger värdet i minnet tills nästa gång samma kanal öppnas. Två kanaler kan registreras samtidigt på Trisse och Maja, vilket minskar scanningen till 8 stationer för 16 kanaler, vilket sparar tid.

Obs!

Särskild mjukvara behövs för att givarexpansionen ska kunna användas. Det är alltså inte möjligt att bara köpa till ett expansionskort om man önskar fler givaringångar, utan detta måste alltid följas av en programutökning i styrdatorn. Kostnaden för utökningen beror bl a på graden av komplexitet i den befintliga mjukvaran, varför ett fast pris inte kan sättas.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: