MES Givarscanner för Pelle/Trisse

9311907 16 kanaler 3 570,00 SEK Not in stock
9311903 Super 16 kanaler + 4 relä 5 150,00 SEK In stock
9311904 Super 32 kanaler 7 200,00 SEK Not in stock

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

MES är en helelektronisk scanner för analoga ingångar, för t ex temperaturgivare. Genom att den är helelektronisk bortfaller slitage på kontakytorna vid frekvent användning.

Med MES Givarexpansion kan man expandera antalet analoga ingångar (givare) från 1 på Pelle till 8 och på Trisse från 8 till 22. Kan även användas för Maja ansluten till ingången för "Fast output module". Med Super-MES kan man expandera med hela 32 kanaler. Det blir då totalt 36 st analoga ingångar på en Trisse. Pelle-alternativet är ej tillämpligt eftersom SuperMES tar 4 fasta ingångar i beslag.

Används i stället för reläexpansionskort och ansluts till expansionsporten (D-SUB) och analogingång på Pelle, Trisse eller Maja styrenhet.

Kort funktionsbeskrivning

MES har två utgångar, A och B som kopplas till två analogingångar på Trisse eller på analogkortet MAIO11/4 resp MAIO4/4 för Majasystem. För Pelle+, som endast har en analogingång kan bara 8 kanaler användas. Ett särskilt analogscanprogram i Majan, Trissen eller Pelle+:en håller reda på vilken kanal som är öppen och lägger värdet i minnet tills nästa gång samma kanal öppnas. Två kanaler kan registreras samtidigt på Trisse och Maja, vilket minskar scanningen till 8 stationer för 16 kanaler, vilket sparar tid. SuperMES har 4 utgångar - A, B, C och D.

Obs!

Särskild mjukvara behövs för att givarexpansionen ska kunna användas. Det är alltså inte möjligt att bara köpa till ett expansionskort om man önskar fler givaringångar, utan detta måste alltid följas av en programutökning i styrdatorn. Kostnaden för utökningen beror bl a på graden av komplexitet i den befintliga mjukvaran, varför ett fast pris inte kan sättas.

Mått

128x118x55 mm (LxHxD)

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: