Shuntventil WV3 muff 230V

240160 50 mm 16 230,00 SEK
240140 32 mm 13 070,00 SEK
240110 15 mm
240150 40 mm 13 960,00 SEK
240130 25 mm 12 800,00 SEK
240120 20 mm 12 360,00 SEK

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Shuntventil med momentstopp

Finns även för 24V AC eller med fläns.

Shuntventilens funktion

Blandningsventilens princip
Se bild ovan för schematisk förklaring.

Reglerventiler för värmereglering i växthus är av två huvudtyper:

  • Blandningsventil
    • Denna ventil blandar in varmt vatten från pannan i den ständigt cirkulerande växthuskretsen. Port A vänds mot värmekällan, AB ut i växthuset och B i returen från växthuset. Port AB är alltid öppen medan port A och B är kopplade så att om port A är helt öppen är port B stängd. Mellanlägen uppkommer när shunten modulerar. Här är alltså alltid växthuskretsen öppen.
  • Fördelningsventil
    • Denna ventil fördelar varmt vatten från pannan mellan växthuskretsen och returen till pannan. Flöde i växthuskretsen erhålls endast när port A är något, eller helt öppen. Flödet i växthuskretsen kommer alltså att öka i takt med ökande värmebehov för att vara helt stilla när värmebehov ej föreligger. Port AB vänds mot värmekällan och är alltid öppen. Port B är returen till pannan medan port A är framledningen mot växthuskretsen. Port A och B är kopplade så att om port A är helt öppen är port B stängd. Mellanlägen uppkommer när shunten modulerar. Här är alltså alltid huvudkretsen öppen. Det är vanligt att man förr använde fördelningsventiler i växthus. I regel anordnades det då en bypass efter ventilen så att trots allt en cirkulation erhölls i växthuset. Dessa ventiler kan inte användas när man har en differanstrycksstyrd huvudpump eftersom man alltid har fullt flöde i huvudkretsen.

Som man förstår av ovanstående är enda skillnaden mellan en blandnings- och fördelningsventil hur portarna är anslutna. Så - vill du ändra till blandningsventiler i ditt gamla värmesystem - vänd ventilen 180°. Då kommer port A på AB:s plats. Naturligtvis kan man behöva ändra diverse andra rördelar, blockera eventuell bypass, flytta cirkpumpen mm. Men det är alltså samma ventil som används. Det finns dock fördelningsventiler som är specifikt designade för detta - men då snackar vi finlir.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: