Netcomd

Artikelnummer:

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Netcomd sköter kommunikation och grundläggande hantering av nätverksenheter (normalt styrdatorer för t.ex klimat eller industriprocesser). Programmet kör på en PC som är fysiskt ansluten till de nätverk man vill kommunicera med. Sedan kan andra program ansluta till Netcomd för att komma åt dessa enheter. Dessa program kan köra antingen på samma dator eller på en annan dator ansluten till samma TCP/IP-nätverk. Netcomd gör det även möjligt för flera program att kommunicera med samma enhet, vilket inte är möjligt genom att t.ex dela på en serieport. Och eftersom all kommunikation går via Netcomd behöver klientprogrammen inte veta något om hur kommunikationen utförs: vilken nätverkstyp som används, baud-rate, paritets- och stoppbitar, osv. Allt detta hanteras av Netcomd-servern, och skulle man t.ex flytta en nätverksenhet från en typ av nätverk till ett annat så behöver inte klientprogrammen ställas om.

Kommunikation

Netcomd har för närvarande stöd för kommunikation med enheter anslutna via något av följande nätverk:

 • MODBUS/TCP - PLC:er, LCC2, LCC4
 • MODBUS/RTU - PLC:er
 • DirectNET - Koyo PLC, Pelle, Maja
 • ARCNET/DGT - LCC900, Completa
 • DGT Seriellt - LCC1200
 • Superlink 3/4 - Alla LCC:er
 • LCT1 vågcell

Enheterna i listan ovan är bara exempel på enheter som går att ansluta till respektive nätverk. Utöver dessa kan Netcomd även kommunicera med en annan Netcomd-server på en annan PC om man har ett komplicerat nätverk.

Status och övervakning

Netcomd innehåller ett grafiskt gränssnitt för att läsa av och ställa in parametrar i de anslutna enheterna. Det kan vara mycket användbart vid felsökning och för att göra vissa systeminställningar.

Det finns även möjlighet att logga all kommunikation som går via Netcomd-servern, vilket också är användbart vid felsökning.

Säkerhetskopiering

Med hjälp av Netcomd kan man spara en kopia av alla inställningar i de anslutna enheterna, vilket är användbart både för säkerhetskopiering och för att t.ex återanvända säsongsbetonade inställningar. Det krävs att Netcomd känner till vilka parametrar som finns tillgängliga i varje enhet och därför har Netcomd naturligtvis inte stöd för alla tänkbara enheter man kan ansluta. Det finns dock stöd för alla CM Tekniks och Senmatics styrdatorer. Vid behov kan man enkelt lägga in stöd för nya enhetstyper.

Villkorstyrning

Ett enkelt stöd för villkorstyrning (styrinstruktioner) är inbyggt i Netcomd. Med detta kan man sätta fasta värden på parametrar vid vissa tidpunkter, eller kopiera värden från en parameter till en annan vid vissa tidpunkter, eller utföra enkel logik ("om parametervärde X är större än 5, sätt parameter Y till 20").

Detta täcker in en stor del av de behov vi upplever hos våra kunder, men behöver man kraftfullare logik så hänvisar vi fortfarande till Condilink 1, som kan kommunicera direkt med Netcomd.

Aktuell version: 1.13.0

Versionsinformation

1.13.0

 • Fixes bug in MODBUS/TCP code where transaction ID was not validated

1.8.3

 • Fixed crash in database network
 • Sort tasks alphabetically

1.8.2

 • Do not broadcast parameter 54 on DGT serial networks

1.8.1

 • Fixed problem with MODBUS node 10 and higher

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: