CMLT/R Lastcellstransmitter

9602810 T Digital Fiber
9602805 T Analog
9602811 R Converter

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Lastcellstransmitter för två lastceller (medelvärde eller 2 separata). Lämplig för s k plant- eller odlingsvågar, där man registrerar vattenhaltsförändringar genom viktförändringar.

Den finns i två utföranden. 9602805, analog, överför vikten analogt i form av spänning till mottagaren. Denna är i första hand tänkt till användning inne i växthus där risken för skador pga åska är minimal. Passar bra tillsammans med odlingsvågen och CPU för odlingsvåg. I detta fall registreras i regel medelvärdet av 2 vågceller som mättråget är upphängt i.

Den andra, 9602810, digital, överför vikten digitalt via enkelfiber, POF, PolymerOpticalFiber. Vid mottagaren krävs därför en converter, 9602811, som omvandlar pulserna i fibern till spänning som mottagaren kan hantera. Den digitala är därför lämplig i första hand till odlingar utomhus, företrädesvis i skogsplantskolor. Mottagare är där vårt nya system för bevattning med rörliga ramper, Boomlink20. I detta fall registreras typiskt vikten, och därmed vattenhalten, från 2 vågceller separat, en på varje sida om mitträlsen för bevattningsrampen.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: