Hyra av skrapverktyg för elsvetsning av PE rördelar

9500840 40 mm 75,00 SEK Not in stock
9500850 50 mm 75,00 SEK Not in stock
9500832 32 mm 75,00 SEK Not in stock
9500863 63 mm 75,00 SEK Not in stock
9500820 20 mm 75,00 SEK Not in stock
9500880 20 - 63 mm komplett sats 450,00 SEK Not in stock
9500825 25 mm 75,00 SEK Not in stock

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Fogberedningsverktyg

Vid elsvetsning av PE-rördelar med hjälp av muffsvetsningsaggregat måste man göra en s k skrapning av rören före införande i svetsmuffen. Man använder ett svarvliknande verktyg som ansluts till en handborrmaskin. Verktyget finns för olika dimensioner av PE-rör.

CM Teknik tillhandahåller för uthyrning följande dimensioner:

  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 63 mm

Hyreskostnaden, som beräknas per dygn, innefattar hyra av en dimension av ovannämnda under ett dygn, som är minimitiden. Behöver man flera dimensioner utgår full hyreskostnad för varje verktyg. Transporttiden fram och tillbaka från användare räknas inte in i hyrespriset förutsatt att verktyget återsänds omedelbart efter avslutat arbete och att snabbaste fraktsätt används. Verktyget besiktigas omedelbart efter det att maskinen returnerats till CM Teknik. Reparationskostnader uppkomna genom skador orsakade av oaktsamt handhavande, okunskap eller olyckshändelse hos användare debiteras användaren. CM Teknik förutsätter att kunden noga genomläst och förstått användarinstruktionen före användning. Vi förutsätter även att användaren vid tveksamheter rörande användningen omgående kontaktar CM Teknik för hjälp. Telefonsupport ingår i hyresavtalet. Transportkostnader ingår ej.

CM Teknik tillhandahåller även verktygssatsen med 6 dimensioner för försäljning.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: