Node-RED

9912210 Node-RED installation 2 400,00 SEK Not in stock
9912220 Node-RED upplägg flöde 750,00 SEK Not in stock
9912200 Node-RED support 700,00 SEK Not in stock

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Node-RED, ett modernt alternativ till Condilink

Node-RED är ett flödesbaserat utvecklingsverktyg för visuell programmering som ursprungligen utvecklats av IBM för att koppla ihop hårdvaruenheter, API: er och onlinetjänster som en del av sakernas internet. 2016 bidrog IBM med Node-RED som ett JS Foundation-projekt med öppen källkod.

Node-RED tillhandahåller en webbläsarbaserad flödesredigerare som kan användas för att skapa JavaScript-funktioner. Element av applikationer kan sparas eller delas för återanvändning. Exekvering bygger på Node.js. Flöden som skapas i Node-RED lagras med JSON.

Med allt högre krav på optimal produktion av grönsaker, prydnadsväxter och skogsplantor kan det vara fördelaktigt att enkelt kunna lägga till eller modifiera funktioner i klimatdatorerna och gödselblandarna samt skapa influenser från olika parametrar i styrningen. Condilink 1 har länge varit ett uppskattat verktyg för detta. Nu har utvecklingen sprungit förbi Condilink. Ofta vill man använda data från externa källor, t ex väderprognoser från SMHI:s fria API. Detta är inte möjligt med Condilink 1. Men framför allt är Condilink 1 ett 16-bitars program som bara kan köras i 16- eller 32-bitars operativsystem i persondatorn. Idag använder man i regel 64-bitars operativsystem.

I Netcomd finns en enkel schemaläggare som klarar de enklaste fallen. Sedan finns det Condilink 3, som klarar mer avancerade uppgifter på bekostnad av användarvänligheten. Det krävs speciella kunskaper för att skriva script i Condilink 3.

Node-RED löser dessa problem. I sin enklaste form påminner arbetssättet om Condilink 1; man placerar symboler för olika funktioner, "noder" på en arbetsyta, förbinder dem och får en funktion. I detta fall behövs ringa förkunskaper. Den avancerade användaren kan lägga till funktioner via JavaScript i noderna och därmed höja ribban avsevärt för funktionaliteten.

Node-RED är öppen källkod har CM Teknik valt att inte ta betalt för själva programmet. En programvarulicens för öppen källkod skall enligt Debian Free Software Guidelines och därmed OSI:s kriterier:

  • tillåta obegränsad vidaredistribution
  • tillåta distribution av källkod och motsvarande kompilerade kod (men får göra undantag för patchar)
  • tillåta modifieringar och härledda versioner, och att dessa distribueras under samma licensvillkor
  • inte diskriminera person, grupp eller användningsområde, exempelvis förhindra kommersiell användning
  • vara tillämplig för alla till vilka programmet distribueras, och inte specifik för något system
  • inte kräva att all annan programvara som sprids på samma medium måste vara öppen källkod, eller lägga andra * begränsningar på annan programvara som distribueras med den licensierade programvaran.

Våra tjänster

I princip kan vem som helst, som har tillräckliga kunskaper, installera och använda Node-RED. CM Teknik har inga synpunkter på detta förutom att funktionerna, i de styrdatorer som används, inte kan garanteras. Styrsystemen från DGT och CM Teknik är komplexa, och det kan vara svårt för den oinvigde att förutse konsekvenserna av manipulation med ett kraftfullt verktyg som Node-RED. Vill man ändå prova på själv finns en steg-för-steg-guide om hur man kommer igång med Node-RED under "dokument".

9912210 Installation av Node-RED inklusive CM Tekniks egna noder samt information och utbildning. Tjänsten förutsätter att vi får fri tillgång till den persondator som systemet ska installeras på och att i övrigt inga tekniska eller strategiska hinder föreligger från kundens sida.

9912220 Upplägg av ett flöde med begränsning till funktioner i LCC900, LCC Completa, LCC2T, LCC4, AMI900, AMI Completa, AMI Penta samt nätverksuppkopplade produkter ur CM Tekniks egenutvecklade sortiment. Max antal noder i flödet: 10 per avdelning. Max antal avdelningar: 4 (med identisk funktion i flödena). För mer komplexa funktioner debiteras timersättning. CM Teknik behöver en korrekt beskrivning av önskad funktion. Därefter gör vi en bedömning om funktionen är genomförbar på ett så enkelt sätt att tidsåtgången ryms inom den fasta kostnaden. För mer komplexa funktioner övergår vi till timdebitering.

9912200 Node-RED support, timersättning.

Se enkel steg-för-steg-anvisning hur man kommer igång med Node-RED

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: