Raptor 2

Artikelnummer:

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Raptor är CM Tekniks programvara för att övervaka industriprocesser i allmänhet och med extra gott stöd för Senmatics klimatdatorer i synnerhet.

Datainsamling

(missing image) Raptor kan samla in ett i det närmaste obegränsat antal datapunkter från de anslutna enheterna och sparar dessa i en specialiserad databas för senare behandling. För varje datapunkt kan man ange benämning, datatyp ("ja/nej", heltal, decimaltal, osv), insamlingsintervall och en mängd andra inställningar.

För CM Tekniks styrdatorer och de flesta av Senmatics produkter finns det standarduppsättningar med intressanta insamlingar så att man ej behöver lägga till dessa manuellt. Har man en enhet av annat slag måste man lägga upp insamlingarna manuellt, men det är ett enkelt och snabbt jobb.

Händelslogg (larmlista)

(missing image) Ibland vill man registrera händelser som sker någon gång ibland. För dessa lämpar sig inte en numerisk dataregistrering och därför har Raptor även en händelselogg inbyggd. Den vanligaste användningen är för larm, men man kan även registrera händelser så som att en fönsterlucka öppnats och liknande.

För att definiera händelser lägger man upp så kallade övervakare. Dessa ligger kontinuerligt och läser av bestämda datapunkter och när dessa ändrar sig enligt vissa kriterier (t.ex när en maxgräns överskrids eller när värdet växlar från noll till ett) så införs ett datumstämplat meddelande i händelseloggen.

Grafritare

(missing image) Grafritaren är ett essentiellt verktyg vid övervakning av industriprocesser. Raptor har därför en mycket lättarbetad och kraftfull grafritare inbyggd där man kan visa många grafer samtidigt och snabbt navigera sig fram och tillbaka längs alla axlar för att hitta just den data man är intresserad av. Man kan även visa händelser från händelseloggen i samma vy som graferna vilket kan vara till stor hjälp vid felsökning.

Rapportgenerator

(missing image) Raptor har en inbyggd rapportgenerator som kan bearbeta insamlad data med de vanliga statistiska funktionerna. Rapportgeneratorn är baserad på rapportmallar och det följer med ett antal sådana som är allmänt användbara. Vill man ha en mer specialanpassad mall kan man antingen skriva denna själv (ett HTML-liknande filformat) eller kontakta oss så sätter vi ihop en mall utifrån era önskemål.

Systemöversikt

(missing image) Vi använder numera Raptor även för systemöversikt och inställning av nya styrsystem vi utvecklar. I dagsläget är TIMA, vårt system för vattenbegjutning av timmer, den produkt som utnyttjar detta bäst, men allt fler system kommer integreras över tid. Om du har ett eget projekt där du vill använda Raptor för att visa en grafisk översiktsbild så kontakta oss för diskussion!

Kommunikation

Raptor kan kommunicera med ett obegränsat antal enheter som ligger på något av de nätverk Raptor har stöd för. I dagsläget är det Superlink, DirectNET och MODBUS, men Raptor kan även kommunicera via kommunikationscentralen Netcomd vilket öppnar upp för många fler nätverkstyper.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: